Chọn hệ thức đúng

Bài toán
Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Trong những khoảng thời gian bằng $\Delta t$, quãng đường lớn nhất vật có thể đi được là $S_M$ và quãng đường nhỏ nhất vật phải đi qua là $S_m$. Chọn hệ thức đúng
A. $0 \le S_M - S_m < 0,83A$
B. $0,50 \le S_M - S_m < 0,71A$
C. $0 \le S_M - S_m \le 0,50A$
D. $0,71 < S_M - S_m < 0,83A$
 
Sử dụng đường tròn lượng giác ta tính được $S_{max}=S_M=2Asin(\dfrac{\pi \Delta t}{T})$
$S_{min}=S_m=2A-2A\cos(\dfrac{\pi \Delta t}{T})$
Khi đó: $S_M-S_m=2A\sqrt{2}sin(\dfrac{\pi \Delta t}{T}+\dfrac{\pi}{4})-2A$
nên $0<>
Đáp án A
Không biết đúng không nữa
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Chọn hệ thức đúng Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
Nô BiTa Chọn phương án đúng ? Bài tập Dao động cơ 10
lehuy2561997 Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc Bài tập Dao động cơ 2
Nakita Mun Gốc thời gian chọn là Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Chọn khẳng định chính xác? Bài tập Dao động cơ 1
H Chọn câu sai Bài tập Dao động cơ 11
S Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng, chọn câu đúng: Bài tập Dao động cơ 4
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
Heavenpostman Chọn ý đúng ? Bài tập Dao động cơ 5
leduong Chọn phương án đúng về chu kì của con lắc? Bài tập Dao động cơ 1
N Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
D Cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M nào để...? Bài tập Dao động cơ 2
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
tuansu Hệ thức liên hệ giữa $A_1$ và $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 0
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
T Sau đó hệ m và M dao động với biên độ là Bài tập Dao động cơ 2
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
F Hãy viết phương trình chuyển động của hệ hai vật m và m1 Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Chu kì dao động của cơ hệ là Bài tập Dao động cơ 13
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số ma sát $\mu $ gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ dao động của vật gần hệ thức nào sau đây. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Chu kì dao động của hệ là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Viết phương trình dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Hỏi Biên độ dao động sau đó của hệ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Hãy tính chu kì dao động T của hệ hai vật? Bài tập Dao động cơ 3
N Để hệ dao động ổn định thì v bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
C Để có hệ dao động có chu kỳ là $\frac{T_{0}}{\sqrt{2}}$ thì cách mắc nào sau đây là phù hợp nhất? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Xác định chu kỳ dao động nhỏ của hệ. Bài tập Dao động cơ 7
hoankuty Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Tìm chu kỳ dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Hỏi chu kỳ dao động cơ hệ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 9
T Tính độ biến dạng của lò xo lúc hệ cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này là Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
Change Biên độ dao động của hệ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
S Sau đó hệ m và M dao động với biên độ xấp xỉ Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó cơ năng của hệ là Bài tập Dao động cơ 4
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tìm chu kì dao động của hệ? Bài tập Dao động cơ 3
P Hệ thức liên hệ đúng là Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top