Dao động của P là tổng hợp hai dao động của M và N. Biên độ dao động của P là

Bài toán
M và N dđđh cùng tần số dọc theo 2 đường thẳng song song kề nhau và // trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và theo phương Ox là 6$\sqrt{3}$ cm.Dao động của P là tổng hợp hai dao động của M và N. Biên độ dao động của P
A. 6$\sqrt{3}$ cm
B. 12cm
C. 6$\sqrt{2}$ cm
D. 6cm
 
Bài toán
M và N dđđh cùng tần số dọc theo 2 đường thẳng song song kề nhau và // trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và theo phương Ox là 6$\sqrt{3}$ cm.Dao động của P là tổng hợp hai dao động của M và N. Biên độ dao động của P
A. 6$\sqrt{3}$ cm
B. 12cm
C. 6$\sqrt{2}$ cm
D. 6cm
Trả lời:
Tôi không hiểu chỗ boi đỏ là như thế nào ???
 
Bài toán
M và N dđđh cùng tần số dọc theo 2 đường thẳng song song kề nhau và // trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 6 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và theo phương Ox là 6$\sqrt{3}$ cm.Dao động của P là tổng hợp hai dao động của M và N. Biên độ dao động của P
A. 6$\sqrt{3}$ cm
B. 12cm
C. 6$\sqrt{2}$ cm
D. 6cm
Bài làm:
Đây là một câu giống một câu trong đề DHA/2012.
Góc lệch pha giữa hai dao động:
$$\cos\alpha =\dfrac{6^2+6^2-(6\sqrt{3})^2}{2.6.6}=-\dfrac{1}{2}.$$
Hai dao động lệch nhau $120^o$.
Tổng hợp dao động có biên độ là:
$$A=\sqrt{2.6^2+2.6.6.\cos120^o}=6.$$
Chọn $D$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
goodgoodgood Pha dao động của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
L Chu kì dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 0
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top