Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn?

Bài toán
Một hạt bụi ${}^{226}_{8}Ra$ có khối lượng $1,8.10^{-8}$ gam phóng xạ hạt $\alpha$ đặt cách màn huỳnh quang 1cm. Màn có diện tích 0,03 $cm^2$. Khi một hạt $\alpha$ đập vào màn thì xuất hiện một chấm sáng. Biết chu kì bán rã của Ra226 là 1950 năm.(1 năm= 365 ngày) và $N_A=6,022.10^{23} mol^{-1}$. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn:
A. 115
B. 95
C. 85
D. 105
 
Bài toán
Một hạt bụi ${}^{226}_{8}Ra$ có khối lượng $1,8.10^{-8}$ gam phóng xạ hạt $\alpha$ đặt cách màn huỳnh quang 1cm. Màn có diện tích 0,03 $cm^2$. Khi một hạt $\alpha$ đập vào màn thì xuất hiện một chấm sáng. Biết chu kì bán rã của Ra226 là 1950 năm.(1 năm= 365 ngày) và $N_A=6,022.10^{23} mol^{-1}$. Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn:
A. 115
B. 95
C. 85
D. 105
Cho tôi sửa đề là 1590 năm. Vì 1950 năm không cho ra đáp án.
Vì$ t<<<
$\Delta N=N_o.\lambda.t=\dfrac{1,8.10^{-8}}{226}.6,022.10^{23}.\dfrac{ln2}{1590.365.86400}.60=39781$ hạt

$\Delta n=N.\dfrac{S}{4\pi R^2}=95$ hạt
 
Cho tôi sửa đề là 1590 năm. Vì 1950 năm không cho ra đáp án.
Vì$ t<<<
$\Delta N=N_o.\lambda.t=\dfrac{1,8.10^{-8}}{226}.6,022.10^{23}.\dfrac{ln2}{1590.365.86400}.60=39781$ hạt

$\Delta n=N.\dfrac{S}{4\pi R^2}=95$ hạt
Nhưng mà bạn ạ, đề nó cho là 1950 và đáp án là 115. Hê, bạn có tính toán nhầm không???? Hay hiểu sai vấn đề !
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
kiemro721119 Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt $Tc$: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
X Hỏi sau bao lâu (từ khi ngừng rót bia) bọt bia cao đễn 5/8 cốc Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau bao lâu thì tiêu thụ hết 0,5 kg U235 nguyên chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
NTH 52 Hỏi X là hạt gì? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Số ng tử còn lại sau 207 ngày? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
nevervforget Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Alitutu Hỏi sau khi thịt con lợn để làm món tiết canh có thể đánh được bao nhiêu bát tiết? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Oneyearofhope Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Tùng333 Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 1 ngày vào thời điểm 8 năm sau đó là ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Sau 1 phút hiệu điện thế hai bản tụ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
To_Be_The_Best Sau 2 năm, thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top