Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là

Bài toán
Một vật có khối lượng $m = 0,2kg$ gắn vào 2 đầu của các lò xo $L_{1}$, $L_{2}$ có độ cứng tương ứng $k_{1}=60N/m; k_{2}=20N/m$. Hai đầu còn lại của các lò xo được gắn vào hai giá cố định trên mặt phẳng nằm ngang sao cho các trục của các lò xo đi qua trọng tâm của vật. Ban đầu giữ vật m để lò xo $L_{1}$ giãn 4cm, còn lò xo $L_{2}$ không biến dạng rồi truyền cho vật vận tốc 0,8m/s theo phương trục của các lò xo. Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là
A. 5cm; 20rad/s
B. 4cm; 40rad/s
C. 4cm; 20rad/s
D. 2,5cm; 40rad/s
 
Bài toán
Một vật có khối lượng $m = 0,2kg$ gắn vào 2 đầu của các lò xo $L_{1}$, $L_{2}$ có độ cứng tương ứng $k_{1}=60N/m; k_{2}=20N/m$. Hai đầu còn lại của các lò xo được gắn vào hai giá cố định trên mặt phẳng nằm ngang sao cho các trục của các lò xo đi qua trọng tâm của vật. Ban đầu giữ vật m để lò xo $L_{1}$ giãn 4cm, còn lò xo $L_{2}$ không biến dạng rồi truyền cho vật vận tốc 0,8m/s theo phương trục của các lò xo. Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là
A. 5cm; 20rad/s
B. 4cm; 40rad/s
C. 4cm; 20rad/s
D. 2,5cm; 40rad/s
Hai lò xo mắc song song nên $k=k_1+k_2=80 N/m \rightarrow \omega=\sqrt {\dfrac{k}{m}}=20 rad/s$
Vì lò xo 1 dãn $4cm$, lò xo 2 không biến dạng nên ở vị trí cân bằng thì tổng độ dãn $2$ lò xo là $4cm$ tức:
$\Delta l_1+\Delta l_2=4 cm$
Ở VTCB O thì $k_1\Delta l_1=k_2\Delta l_2$
$\rightarrow \Delta l_1=1cm; \Delta l_2=3cm$
Vật ban đầu vật cách VTCB $x=4-1=3 cm$.
Biên độ dao động: $A=\sqrt{x^2+\dfrac{v^2}{\omega^2}}=5 cm$
 
liked

Cậu có cách nào phân biệt lò xo nối tiếp, lò xo song song không ?

Mình toàn bị nhầm 2 cái đó :sad:
Trả lời:
Nói chung định nghĩa về lò xo nối tiếp, song song khá rõ ràng và khá cơ bản.
Hiểu đơn giản thì hệ lò xo mắc nối tiếp là hệ các lò xo mà đầu của lò xo này nối với đuôi của lò xo kia, còn trừ ra hai đầu: một đầu thường nối với giá, đầu của lò xo cuối nối với vật. Còn hẹ lò xo mắc song song là hệ lò xo mà các đầu(thường là 2) của chúng cùng nối với vật, 2 đầu còn lại thì nối vào giá hoặc tiếp tục nối sang vật khác.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
C Quãng đường vật m đi được sau 41/60 s kể từ khi thả là Bài tập Dao động cơ 4
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
B Sau khi đi được 4cm, động năng của vật có giá trị ? Bài tập Dao động cơ 1
tranlehaiquan Vật đạt tốc độ lớn nhất sau khi đi được quảng đường là? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi $m_1$ đổi chiều chuyển động là: Bài tập Dao động cơ 1
Phan Anh Nguyên Tốc độ vật nhỏ sau khi dao động được 0,95 s có độ lớn là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
S Tìm vận tốc sau khi vật đi được quãng đường 74,5 cm là ? Bài tập Dao động cơ 3
ngocnhat95 Hỏi sau khi được tác dụng lực đó vật dao động với biên độ bằng? Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Sau $\Delta = 10s$ kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được Bài tập Dao động cơ 0
T Sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động Bài tập Dao động cơ 4
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Sau khi rời D, m dao động với A~? Bài tập Dao động cơ 0
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm ban đầu đến khi trạm đất gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 0
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
N Biên độ của dao động $m_1$ sau khi bị tuột là? Bài tập Dao động cơ 17
apple13197 Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là>? Bài tập Dao động cơ 0
A Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa tàu và mục tiêu khi đó gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ của vật sau khi đi quãng đường s=2cm: Bài tập Dao động cơ 5
manhtri Biên độ sau khi ngừng tác dụng lực? Bài tập Dao động cơ 5
kyubi0310 Tốc độ cực đại sau khi lực F ngừng tác dụng Bài tập Dao động cơ 1
G Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ Bài tập Dao động cơ 6
P Hỏi sau khi chạm đinh vât m tiếp tục chuyển động thì có góc lệch cực đại bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
21653781 Tốc độ vật sau khi đi quãng đường S= 2 (cm) (kể từ lúc t =0) là Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Giá trị lớn nhất của A khi $\omega$ thay đổi gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Cơ năng của con lắc sau khi xe chuyển động bằng Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
boyvodanh97 Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Biên độ dao động của vật sau khi lò xo 2 bị đứt là? Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Li độ cực đại của vật sau khi qua VTCB đầu tiên là: Bài tập Dao động cơ 5
Huy Nguyễn Biên độ của vật sau khi giữ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
superstar Bỏ qua mọi ma sát thì biên độ dao động của con lắc sau khi tắt điện trường có giá trị gần đúng nhất Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Tỉ số lực căng dây treo con lắc đơn ngay trước và sau khi vướng vào đinh là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Tốc độ cực đại của vật sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
C Sau khi rời khỏi giá đỡ thì vật dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top