Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ?

Câu hỏi
Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ?
A. Hai điểm nằm cách bụng sóng những khoảng cách bằng nhau thì dao động cùng pha
B. Khi sợi dây duổi thẳng thì tất cả các điểm trên dây đều có vận tốc khác không.
C. Hai điểm cách bụng sóng những khoảng cách bằng nhau thì có biên độ dao động bằng nhau.
D. Các điểm nằm giữa hai nút cạnh nhau dao động cùng pha với nhau.
 
Câu hỏi
Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ?
A. Hai điểm nằm cách bụng sóng những khoảng cách bằng nhau thì dao động ngược pha
B. Khi sợi dây duổi thẳng thì tất cả các điểm trên dây đều có vận tốc khác không.
C. Hai điểm cách bụng sóng những khoảng cách bằng nhau thì có biên độ dao động bằng nhau.
D. Các điểm nằm giữa hai nút cạnh nhau dao động cùng pha với nhau.
Chọn A

Vì 2 điểm đó vẫn có thể cùng thuộc 1 bó sóng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
G Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học? Lí thuyết Sóng cơ 3
A Điều kiện để tại điểm M cách các nguồn A, B (dao động vuông pha với nhau) sóng có biên độ cực đại là Lí thuyết Sóng cơ 1
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
Hải Quân Vân cực đại (cực tiểu) ứng với $k=0$ bị lệch về bên nào? Lí thuyết Sóng cơ 3
A Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi? Lí thuyết Sóng cơ 1
B Nhận nào sau là đúng Lí thuyết Sóng cơ 1
H Phát biểu nào sai? Lí thuyết Sóng cơ 1
Hiệp Siêu Nhân Trong chân không, âm thanh lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Lí thuyết Sóng cơ 3
Hiệp Siêu Nhân Một sóng cơ học truyền trong một môi trường thì đại lượng nào dưới đây độc lập với đại lượng khác? Lí thuyết Sóng cơ 6
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
D Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác ? Lí thuyết Sóng cơ 7
To_Be_The_Best Dao động tại M,N có biên độ và pha như thế nào ? Lí thuyết Sóng cơ 2
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào là hai sóng kết hợp? Lí thuyết Sóng cơ 1
M Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng Lí thuyết Sóng cơ 4

Quảng cáo

Top