Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt người ta thấy được vân tối tại O?

Bài toán:
Trong thí nghiệm Ashley Young về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda =0,5\mu m.$ Hệ vân quan sát được trên 1 màn ảnh đối xứng qua vị trí O trên màn. Một quả cầu thủy tinh có bán kính r, chiết suất n=1,5 chắn trước khe sáng $S_1$ sao cho tâm của quả cầu nằm trên đường nối $S_1$ và O. Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt nó người ta thấy được vân tối tại O là.
A. $0,125\mu m$
B. $0,25\mu m$
C. $0,5\mu m$
D. $1\mu m$
B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tính bán kính nhỏ nhất của tấm gỗ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huyền pu Phải quay lăng kính quanh cạnh A theo chiều nào? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tú Zô Tìm tiêu cự của thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Điều kiện để không có tia sáng lọt ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
superstar Tính khoảng cách tiêu điểm của thấu kính ứng cới các ánh sáng đỏ tím Bài tập Sóng ánh sáng 4
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
Spin9x Số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
navibol Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và màu tím trên mặt phẳng tiêu diện thấu kính buồng ảnh Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Xác định số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là Bài tập Sóng ánh sáng 1
anhthich274 Giao thoa lưỡng lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Số bức xạ đơn sắc có thể ló ra khỏi lăng kính là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
Sao Mơ Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 5
adamdj Bài toán thí nghiệm Y âng có thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
C Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
P Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Bề rộng nhỏ nhất của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Heavenpostman Khi một chùm sáng đơn sắc lan truyền tới một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa 2 vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
NTH 52 Vân sáng của bức xạ có bước sóng nhỏ nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top