Điều kiện để có giao thoa trên màn

Bài toán
Cho một khe S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,5 \mu m$ chiếu đến hai khi Young $S_1, S_2$ với $S_1S_2= 0,5 mm$ . Mặt phẳng chứa S_1S_2 cách màn một khoảng $D=1 m$. Nguồn S là một khe hẹp, mở rộng dần khe $S$, Tính độ rộng tối thiểu của khe $S$ để hệ vân biến mất , biết khe $S$ cách $S_1S_2$ một khoảng $d= 50 cm$
A. $3 mm$
B. $5 mm$
C. $0,25 mm$
D. $0,5 mm$
 
Bài toán
Cho một khe S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,5 \mu m$ chiếu đến hai khi Young $S_1, S_2$ với $S_1S_2= 0,5 mm$ . Mặt phẳng chứa S_1S_2 cách màn một khoảng $D=1 m$. Nguồn S là một khe hẹp, mở rộng dần khe $S$, Tính độ rộng tối thiểu của khe $S$ để hệ vân biến mất , biết khe $S$ cách $S_1S_2$ một khoảng $d= 50 cm$
A. $3 mm$
B. $5 mm$
C. $0,25 mm$
D. $0,5 mm$
Bài làm
Gọi x là bề rộng tối thiểu của nguồn.
Cô tớ cho công thức:
\[ x=\dfrac{\lambda.d}{a}=0,5 mm \]
Chọn D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
hang49 Điều kiện để tia sáng không ló ra được mặt bên thứ 2 là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Điều kiện để không có tia sáng lọt ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
hoankuty Điều thú vị nào sau đây là không đúng về ánh sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
banana257 Điều nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng đơn sắc: Bài tập Sóng ánh sáng 13
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hankhue Để vân sáng trung tâm trở thành vân tối thứ 2 thì phải dịch chuyển khe S theo phương song song: Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Bề rộng nhỏ nhất của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Change Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng dưới đáy bể có một vạch sáng màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 8
O Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tới có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng chùm tia tới có giá trị lớn nhất bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
xuongrongnt Để màu của 2 chùm tia ló giống hệt nhau thì độ rộng của chùm tia tới có giá trị lớn nhất là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
hang49 Tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất Bài tập Sóng ánh sáng 4
L Xác định $\lambda _{1}$ để vân sáng bậc 2 của $\lambda _{2}=0,4\mu m$ trùng với một vân tối của $\la Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại: Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách rời nhau thì bề rộng chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước để khoảng vân không đổi thì a là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
•One-HicF Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm $O$ đi từ vị trí ban đầu đến $M$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t Bài tập Sóng ánh sáng 2
crazyfish2008 Bán kính r nhỏ nhất của quả cầu để sau khi đặt người ta thấy được vân tối tại O? Bài tập Sóng ánh sáng 0
crazyfish2008 Tìm độ dày của bản mặt song song để hai chùm bức xạ tách rời nhau Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top