Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$.......

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp $S_{1},S_{2}$ nằm trên mặt nước cách nhau $12cm$ cùng biên độ và cùng pha. $f=20Hz$. Xét điểm $M$ trên mặt nước cách $S_{1},S_{2}$ những khoảng tương ứng $d_{1}=4,2cm;d_{2}=9cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $32cm/s$. Giữ nguyên các tần số $f$ và các vị trí $S_{1}$, $M$. Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$ từ vị trí ban đầu ra phía xa nguồn $S_{1}$ một khoảng nhỏ nhất là:
A. $0,53cm$
B. $1,03cm$
C. $0,23cm$
D. $0,83cm$
 
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp $S_{1},S_{2}$ nằm trên mặt nước cách nhau $12cm$ cùng biên độ và cùng pha. $f=20Hz$. Xét điểm $M$ trên mặt nước cách $S_{1},S_{2}$ những khoảng tương ứng $d_{1}=4,2cm;d_{2}=9cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $32cm/s$. Giữ nguyên các tần số $f$ và các vị trí $S_{1}$, $M$. Muốn M nằm trên vân lõm thì phải dịch chuyển nguồn $S_{2}$ dọc theo đường nối $S_{1},S_{2}$ từ vị trí ban đầu ra phía xa nguồn $S_{1}$ một khoảng nhỏ nhất là:
A. $0,53cm$
B. $1,03cm$
C. $0,23cm$
D. $0,83cm$
Bài làm:
Ta có $\lambda=1,6 cm$
Ban đầu M ở vân cực đại 3. Khi di chuyển nguồn để M là cực tiểu, mà $S_2$ ra xa $S_1$ thì M thành cực tiểu thứ 4.
Khi đó: $d'_2-d_1=3,5\lambda=5,6 cm$
Suy ra $d'_2=9,8 cm$
Khoảng cách từ M tới đoạn nối 2 nguồn (không đổi):$2,52 cm$
Tới đây dễ dàng tính được hiệu đoạn nối 2 nguồn trước và sau:$0,83 cm$
Chọn D
 
Tớ bị lộn giữa sóng cơ và sóng ánh sáng mà. Tớ sửa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi, là cực đại và cực tiểu. Thực tế chả khác nhau gì :D
Mà vị trí vân lõm là vị trí không dao động à? Bây giờ tớ mới lần đầu tiên nghe nói đến vân lõm trong sóng âm đó!
 
Bài làm:
Ta có $\lambda=1,6 cm$
Ban đầu M ở vân cực đại 3. Khi di chuyển nguồn để M là cực tiểu, mà $S_2$ ra xa $S_1$ thì M thành cực tiểu thứ 4.
Khi đó: $d'_2-d_1=3,5\lambda=5,6 cm$
Suy ra $d'_2=9,8 cm$
Khoảng cách từ M tới đoạn nối 2 nguồn (không đổi):$2,2726 cm$
Tới đây dễ dàng tính được hiệu đoạn nối 2 nguồn trước và sau:$0,83 cm$
Chọn D
Bạn giải thích cho mình cái ,,,2,2726 cm với.
Ban giai? thich'' lai cho minh cai cgi 2,2726 cm voi.( xin loi may ad may minh k co' vietkey)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Muốn trên dây có 5 nút sóng thì tần số trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
N Muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì tần số sóng là $f_{2}$ phải có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Muốn dây trên rung thành $2$ bó sóng thì ở $O$ phải dao động với tần số là Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
NTH 52 Điểm dao động với biên độ cực đại nằm xa đường trung trực AB nhất một khoảng Bài tập Sóng cơ 14
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách AB một đoạn gần nhất MB bằng Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Số điểm dao động với với biên độ 9cm nằm trên đoạn AB là Bài tập Sóng cơ 1
N Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là Bài tập Sóng cơ 5
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Các điểm P, Q nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
Cador.Halley Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O... Bài tập Sóng cơ 8
Đ Phương trình sóng tại điểm M nằm trước điểm O theo phương truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
vat_ly_oi Xét 2 điểm M, N nằm trên đoạn S1S2 và cách S1 lần lượt là 4m và 5m, khi đó Bài tập Sóng cơ 1
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
banana257 Hai điểm M,N nằm trên đường AB dao động với biên độ a gần I nhất. Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 0
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
L Khoảng cách lớn nhất từ $S_{1}$ đến C khi C nằm trên một vân giao thoa cực đại là? Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
ShiroPin Điểm B nằm trên dây cách điểm A 89 cm có mối quan hệ về pha với điểm A như thế nào Bài tập Sóng cơ 1
S Nếu Q nằm trên vân cực đại thì x có giá trị lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ Bài tập Sóng cơ 6
dreamhigh315 Khoảng cách $MO$ với $M$ nằm trên trung trực $AB$ và $O$ là trung điểm $AB$ Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Tính khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' . Bài tập Sóng cơ 4
T Điểm $M$ nằm trên $(C)$ cách xa $A$ nhất dao động với biên độ bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm $M$ nằm trên đường trung trực của $AB$ dao động cùng pha với $A$ Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân $M$, $N$ nằm một phía đối với trung điểm $AB$. Số vân giao thoa cực đại trên $MN$? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top