MBA Cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu?

Bài toán:Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn dây thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hia nhánh còn lại. Khi mắc cuộn một vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn hai đẻ hở có hiệu điện thế U2. Hỏi khi mắc vào cuộn hai một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế U2 thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế là bao nhiêu?Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể
A.$40V$
B.$60V$
C.$120V$
D.3$0V$
 
Bài toán:Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn dây thì các đường sức từ do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hia nhánh còn lại. Khi mắc cuộn một vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn hai đẻ hở có hiệu điện thế U2. Hỏi khi mắc vào cuộn hai một hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế U2 thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế là bao nhiêu?Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể
A.$40V$
B.$60V$
C.$120V$
D.3$0V$
Lời giải:
•$\varphi_2=\dfrac{\varphi_1}{2}$
$\Rightarrow \dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{\varphi_1'.N_1}{\varphi_2'.N_2}=\dfrac{2N_1}{N_2}$
•$\varphi_3=\dfrac{\varphi_4}{2}$
$\Rightarrow \dfrac{U_3}{U_4}=\dfrac{\varphi_3'.N_1}{\varphi_4'.N_2}
=\dfrac{N_1}{2N_2}$
$\Rightarrow U_3=\dfrac{U_1}{4}$. Chọn C
Chia rồi lại chia. Chọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở là Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
0 Điện áp ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
T Điện áp hiệu dụng $U_2$ ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 MBA Khi mắc cuộn 2 vào một hiệu điện thế $U_2$, thì cuộn 1 để hở có hiệu điện thế là? Bài tập Điện xoay chiều 5
tkvatliphothong Tìm điện áp hiệu dụng ở cuộn 2 khi để hở Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 MBA Thay đổi số vòng ở cuộn thứ cấp, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu dây để hở cuộn thứ cấp. Bài tập Điện xoay chiều 1
Đào Anh Thành Gía trị của f để hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm max Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hơ là? Bài tập Điện xoay chiều 5
kyubi0310 Thay đổi C để công suất cuộn dây đạt max thì điện áp 2 đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 3
S R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên cuộn dây có giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
Muộn L biến thiên Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì giá trị của $Z_{L}$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 L biến thiên Để điện áp đoạn LC bằng 0 thì độ tự cảm của cuộn dây phài bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Heavenpostman MPĐ Lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích Bài tập Điện xoay chiều 2
L C biến thiên Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây cực đại thì giá trị R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự cảm cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để điện áp trên cuộn cảm thuần L đạt cực đại thì tần số điện áp có giá trị nào sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 MPĐ Để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm $L_2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó Bài tập Điện xoay chiều 2
N L biến thiên Thay đổi $L$ để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại, giá trị điện áp hiệu dụng cực đại trên c Bài tập Điện xoay chiều 1
T MBA Để được máy tăng thế lên $2$ lần thì phải quấn vào cuộn thứ cấp của máy biến áp ban đầu số vòng Bài tập Điện xoay chiều 4
T C biến thiên Điều chỉnh giá trị của tụ để $U_{RL}$ min .Tìm giá trị của hai đầu cuộn dây và tụ điện . Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân C biến thiên Điều chỉnh $C$ để $U$ hai đầu cuộn dây đạt cực đại, tính hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
T MPĐ Cuộn dây ở động cơ không đòng bộ ba pha. Bài tập Điện xoay chiều 2
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Tú Zô Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 0
V f biến thiên Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
Quan_Tham f biến thiên Số vòng dây của cuộn thứ cấp là? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
QS. Nguyễn Minh Đức Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top