Tính điện trở tương đương giữa các điểm.

Bài 1: Tám đoạn dây dẫn có cùng điện trở $R$ được hàn thành hình chóp tứ giác $O.ABCD$ . Tính điện trở tương đương giữa các điểm :
a. A và C.
b. A và B.
 
H2O đã viết:
Tám đoạn dây dẫn có cùng điện trở $R$ được hàn thành hình chóp tứ giác $O.ABCD$ . Tính điện trở tương đương giữa các điểm :
a. A và C.
b. A và B.

Lời giải:

Câu a.
Vẽ lại mạch như hình bênVì mạch là cầu cân bằng nên dòng không đi qua đoạn $ BO (DO) $
Điện trở tương đương của đoạn mạch là

$$R_{td}=(\dfrac{1}{2R}+\dfrac{1}{\dfrac{R}{2}+\dfrac{R}{2}})^{-1}=\dfrac{2R}{3}$$


Câu b.
Vẽ lại mạch như hình bênDùng công thức chuyển mạch từ tam giác sang hình sao cho đoạn AOD và BOC lúc đó mỗi điện trở trong 2 đoạn này sẽ có giá trị là
$$R'=\dfrac{R.R}{R+R+R}=\dfrac{R}{3}$$

Ta có mạch mới:
Điện trở tương đương:

$$R_{td}=(\dfrac{1}{R}+\dfrac{1}{\dfrac{R}{3}+\dfrac{R}{3}+(\dfrac{1}{\dfrac{2R}{3}}+\dfrac{1}{\dfrac{5R}{3}})^{-1}})^{-1}=\dfrac{8R}{15}$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Bài 2. Mạng điện mắc có dạng lưới ô vuông như hình vẽ cứ theo tuần tự như vậy đến vô tận. Mỗi cạnh có điện trở bằng nhau và bằng $1 \Omega$.
Tính điện trở tương đương giữa hai điểm nút gần nhau nhất.

smod: Bạn lưu ý mỗi topic chỉ thảo luận một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 với một nội dung duy nhất ( trừ trường hợp hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cùng dạng )
 
H2O đã viết:

Bài 2. Mạng điện mắc có dạng lưới ô vuông như hình vẽ cứ theo tuần tự như vậy đến vô tận. Mỗi cạnh có điện trở bằng nhau và bằng $1 \Omega$.
Tính điện trở tương đương giữa hai điểm nút gần nhau nhất.

2 điểm nút là 2 điểm nào vậy ta?
 
Nút là các điểm đỏ đó, mạch điện có phân nhánh thì điểm rẽ gọi là nút, là điểm hội tụ của ít nhất 3 dây dẫn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tính Điện Trở Tương Đương AB Bài tập Dòng điện không đổi 1
Đạt QH Tính điện trở của bóng đèn Bài tập Dòng điện không đổi 0
S Tính điện trở của 1km chiều dài của dây AB Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Tính điện trở tương đương Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
trungthinh.99 Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R ? Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính suất điện động của nguồn Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Tính công của nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 5
D Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$ Bài tập Dòng điện không đổi 1
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
NTH 52 Tính cường độ dòng điện ? Bài tập Dòng điện không đổi 11
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính I qua K khi K đóng ? Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Tính $R_{AB}$ theo R và $\alpha$ Bài tập Dòng điện không đổi 5
O Tính gía trị U lớn nhất Bài tập Dòng điện không đổi 0
T Tính $R_2$? Bài tập Dòng điện không đổi 1
judyhuyen17498 Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính công suất tỏa nhiệt trên $R_3$. Tính hiệu suất của nguồn $x_2$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tính R3 Bài tập Dòng điện không đổi 4
minhtangv Bài tập về quạt điện trên ô tô Bài tập Dòng điện không đổi 1
minhtangv Bài toán về quạt điện mini trong ô tô Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp Bài tập Dòng điện không đổi 1
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
L Cách mắc điện trở trong hộp đen Bài tập Dòng điện không đổi 0
Hung Cá Rô Phy Xác định chiều và cường độ dòng điện qua Vôn kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
G Tụ điện cầu Bài tập Dòng điện không đổi 0
B Tìm số electron chạy qua khóa K và điện tích trên tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tụ điện xoay Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Xác định chỉ số và chiều dòng điện qua ampe kế và năng lượng của tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN Bài tập Dòng điện không đổi 4
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua các ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 5
hunghg0 Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch? Bài tập Dòng điện không đổi 1
D Công suất nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Điện lượng chuyển qua khóa k Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Điện lượng dịch chuyển qua khóa k Bài tập Dòng điện không đổi 0
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
Nắng Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6
H Bài tập Điện năng và công suất điện. Định luật JUn-lenxơ Bài tập Dòng điện không đổi 0
V Biến trở phải có trị số $R_{0}$ là? Bài tập Dòng điện không đổi 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top