Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng đèn?

Bài toán
Mắt người có thể thấy được một chớp sáng phát ra khi 100 phô tôn đập vào võng mạc trong khoảng thời gian nhỏ hơn 0,05s. Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng có $\lambda =590(nm)$ ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng của đèn. Cho biết đèn có công suất phát quang là $10W$, phát ra ánh sáng đều theo mọi hướng môi trường không hấp thụ ánh sáng và đường kính con ngươi là 6mm.

A. 183km
B. 18,3km
C. 0,83km
D. 83km
 
Bài toán
Mắt người có thể thấy được một chớp sáng phát ra khi 100 phô tôn đập vào võng mạc trong khoảng thời gian nhỏ hơn 0,05s. Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng có $\lambda =590(nm)$ ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng của đèn. Cho biết đèn có công suất phát quang là $10W$, phát ra ánh sáng đều theo mọi hướng môi trường không hấp thụ ánh sáng và đường kính con ngươi là 6mm.
A.183km
B.18,3km
C.0,83km
D.83km
Trả lời:
Trước có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào đó đã thảo luận một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự rồi.
Giải:
Ta có gọi M là số photon phát ra trong 1 đơn vị thời gian.
$$M=\dfrac{P\lambda}{hc}.$$
Vì ánh sáng phát ra mọi hướng nên số photon đến một đơn vị diện tích:
$$n=\dfrac{M}{4 \pi R^2}.$$
Mà diện tích con ngươi.
$$S=\dfrac{ \pi d^2}{4}.$$
$$\Rightarrow N=nK=\dfrac{P\lambda d^2}{16hc R^2}.$$
Thay số tính ra đáp án $A$.
 
Trả lời:
Trước có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nào đó đã thảo luận một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự rồi.
Giải:
Ta có gọi M là số photon phát ra trong 1 đơn vị thời gian.
$$M=\dfrac{P\lambda}{hc}.$$
Vì ánh sáng phát ra mọi hướng nên số photon đến một đơn vị diện tích:
$$n=\dfrac{M}{4 \pi R^2}.$$
Mà diện tích con ngươi.
$$S=\dfrac{ \pi d^2}{4}.$$
$$\Rightarrow N=nK=\dfrac{P\lambda d^2}{16hc R^2}.$$
Thay số tính ra đáp án $A$.
Thank bạn. Mình quên là nó phát ra mọi hướng(theo hình cầu) ..hi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Bước sóng của bức xạ kích thích phải thỏa điều kiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
rainmeteror Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
nhokpq.ine Hiệu điện thế cần đặt để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
phenol phenic Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
levietnghials Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
M Trong một phút khối lượng nước chảy qua đối catôt bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
daodongco Trong một giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì: Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lkshooting Catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là $1,5 eV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top