Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng

Bài toán
Một CLLX nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m và vật nặng m = 100 g. Từ VTCB kéo vật ra một đoạn 6 cm rồi truyền cho vật vận tốc $20\sqrt{14}$ cm/s hướng về VTCB .Biết rằng hề số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,4. Lấy g = 10. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng :
A. $20\sqrt{22}$cm/s
B. $80\sqrt{2}$cm/s
C. $20\sqrt{10}$cm/s
D. $40\sqrt{6}$cm/s
 
Bài toán
Một CLLX nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m và vật nặng m = 100 g. Từ VTCB kéo vật ra một đoạn 6 cm rồi truyền cho vật vận tốc $20\sqrt{14}$ cm/s hướng về VTCB .Biết rằng hề số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,4. Lấy g = 10. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng :
A. $20\sqrt{22}$cm/s
B. $80\sqrt{2}$cm/s
C. $20\sqrt{10}$cm/s
D. $40\sqrt{6}$cm/s
Lời giải:
$\Delta x=0,02=x_2$
Bảo toàn năng lượng:
$$d\dfrac{1}{2}kx_1^2+\dfrac{1}{2}mv_1^2=\dfrac{1}{2}kx_2^2+\dfrac{1}{2}mv_2^2-umg(x_1-x_2)\Rightarrow v_2=20\sqrt{22}cm/s.$$
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải:
$\Delta x=0,02=x_2$
Bảo toàn năng lượng:
$$d\dfrac{1}{2}kx_1^2+\dfrac{1}{2}mv_1^2=\dfrac{1}{2}kx_2^2+\dfrac{1}{2}mv_2^2-umg(x_1-x_2)\Rightarrow v_2=20\sqrt{22}cm/s.$$
Chọn A
Biểu thức bảo toàn năng lượng của bạn mình chưa được rõ lắm. Bạn giải thích cho mình thêm tí nữa nhé.
Hay bạn có thể chỉ mình cách áp dụng định luật bảo toàn năng lương trong dao động tắt dần không? Vì từ đó giờ khi gặp dạng này mình thường sử dụng những cách cơ bản về biểu thức vận tốc, biện độ . Nên chả hiểu gì lắm biểu thức của ban.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Biểu thức bảo toàn năng lượng của bạn mình chưa được rõ lắm. Bạn giải thích cho mình thêm tí nữa nhé.
Hay bạn có thể chỉ mình cách áp dụng định luật bảo toàn năng lương trong dao động tắt dần không? Vì từ đó giờ khi gặp dạng này mình thường sử dụng những cách cơ bản về biểu thức vận tốc, biện độ . Nên chả hiểu gì lắm biểu thức của ban.
  • Lúc đầu khi ta kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng và cung cấp cho vật một vân tốc đồng nghĩa với việc ta cung cấp cho vật một năng lượng ban đầu là:
$$W=\dfrac{1}{2}kx_1^2+\dfrac{1}{2}mv_1^2.$$
  • Sau mỗi nửa chu kì thì vị trí cân bằng mới lại lệch so với vị trí cân bằng cũ một khoảng $x_2=\Delta x$. Vì vậy tốc độ cực đại của vật đạt được khi vật đi qua vị trí này mới lần đầu. Vì vẫn cách vị trí cân bằng một đoạn $\Delta x$ nên tại đây vẫn có thế năng. Năng lượng tại điểm đó là
$$W'=\dfrac{1}{2}kx_2^2+\dfrac{1}{2}mv_2^2.$$
  • Năng lượng bị giảm đi do công của lực ma sát
$$F_c=umg.S=umg(x_1-x_2).$$
  • Bảo toàn năng lượng $$W=W'+F_c$$
Bạn nên chút ý là thế nằn trong phương trình bảo toàn năng lượng kiểu này bao giờ cũng là độ lệch so với vị trí cân bằng ban đầu nha.
Bây giờ thì bạn đã hiểu rồi chứ???;)
 
Bài toán
Một CLLX nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m và vật nặng m = 100 g. Từ VTCB kéo vật ra một đoạn 6 cm rồi truyền cho vật vận tốc $20\sqrt{14}$ cm/s hướng về VTCB .Biết rằng hề số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,4. Lấy g = 10. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng :
A. $20\sqrt{22}$cm/s
B. $80\sqrt{2}$cm/s
C. $20\sqrt{10}$cm/s
D. $40\sqrt{6}$cm/s
  • Lúc đầu khi ta kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng và cung cấp cho vật một vân tốc đồng nghĩa với việc ta cung cấp cho vật một năng lượng ban đầu là:
$$W=\dfrac{1}{2}kx_1^2+\dfrac{1}{2}mv_1^2.$$
  • Sau mỗi nửa chu kì thì vị trí cân bằng mới lại lệch so với vị trí cân bằng cũ một khoảng $x_2=\Delta x$. Vì vậy tốc độ cực đại của vật đạt được khi vật đi qua vị trí này mới lần đầu. Vì vẫn cách vị trí cân bằng một đoạn $\Delta x$ nên tại đây vẫn có thế năng. Năng lượng tại điểm đó là
$$W'=\dfrac{1}{2}kx_2^2+\dfrac{1}{2}mv_2^2.$$
  • Năng lượng bị giảm đi do công của lực ma sát
$$F_c=umg.S=umg\left(x_1-x_2\right).$$
  • Bảo toàn năng lượng $$W=W'+F_c$$
Bạn nên chút ý là thế nằn trong phương trình bảo toàn năng lượng kiểu này bao giờ cũng là độ lệch so với vị trí cân bằng ban đầu nha.
Bây giờ thì bạn đã hiểu rồi chứ???;)
Bạn ơi nếu dùng đluat btnl, thì đúng ra là W'=W + Công cản chứ bạn
Tức là phần -umg(x1-x2) phải đổi sang vế bên kia mới đúng bạn ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 6
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
Chettroi Khi bóng của người A đang chuyển động với tốc độ cực đại thì bóng của người B có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
K Thời điểm tốc độ tương đối giữa 2 vật đạt cực đại là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tốc độ dao động cực đại của vật sau khi qua O lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Tốc độ cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
V Tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 10
Mờ Rờ Light Tốc độ cực đại của dao động là? Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại sau khi vật qua vị trí O lần đầu tiên là>? Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Tốc độ cực đại mà vật đạt được là? Bài tập Dao động cơ 6
A Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tốc độ cực đại mà vật đạt được là? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
T Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp bao nhiêu lần tốc độ truyền sóng? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là? Bài tập Dao động cơ 0
kyubi0310 Tốc độ cực đại Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
dhdhn Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là? Bài tập Dao động cơ 2
kyubi0310 Tốc độ cực đại sau khi lực F ngừng tác dụng Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ cực đại của vật sau chuyển động là Bài tập Dao động cơ 2
T Khi đó vật m sẽ dao động điều hòa với tốc độ cực đại bằng Bài tập Dao động cơ 1
N Tốc độ của chất điểm ở cuối quãng đường cực tiểu nói trên là ( cm/s) Bài tập Dao động cơ 0
G Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ Bài tập Dao động cơ 6
C Tốc độ cực đại của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
Z Tốc độ cực đại của dao động Bài tập Dao động cơ 2
datanhlg Tốc độ cực đại của chất điểm bằng? Bài tập Dao động cơ 1
tam01235 Li độ cực đại và vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
datanhlg Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 3
Joyka Tốc độ cực đại của vật trong quá trình nó chuyển động theo chiều dương lần đâu tiên là Bài tập Dao động cơ 12
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lấy gia tốc trọng trường $10m/s^{2}$. Li độ cực đại của con lắc là. Bài tập Dao động cơ 3
Huy Nguyễn Nếu đột ngột đổi chiều điện trường ( phương vẫn nằm ngang) thì tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
Enzan Tốc độ cực đại của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
Enzan Hai vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
Đinh Phúc Khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 2
missyou1946 Tốc độ dao động cực đại của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tìm tỉ số động năng của vật lúc tốc độ vật đạt cực đại và động năng của vật nặng lúc lò xo không biế Bài tập Dao động cơ 3
tandatinfotech Trung điểm M của A và B có tốc độ cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
hang49 Tốc độ cực đại của vật nặng so với thang máy lúc sau là: Bài tập Dao động cơ 3
K Độ lớn vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 1
T Tốc độ cực đại có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top