Sau bao nhiêu thời gian kể từ khi hãm thì bánh xe dừng?

Bài toán
Một bánh xe có mômen quán tính I = 10kg.${{m}^{2}}$và bán kính của vành là R = 0,2m đang quay với tốc độ $\omega $= 20rad/s thì người ta hãm nó bằng cách áp một má phanh vào vành với lực F = 500N. Hệ số ma sát của má phanh của nó và vành bánh xe là k = 0,2. Bỏ qua tác dụng của ma sát ở ổ trục. Sau bao nhiêu thời gian kể từ khi hãm thì bánh xe dừng? Chọn đáp án đúng:
A. 16 giây;
B. 10 giây;
C. 20 giây;
D. 4 giây.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Kaka1512 Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng Bài tập Động lực học vật rắn 0
T Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Tìm vận tốc góc của sàn và em bé sau khi em bé nhảy lên. Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Vận tốc góc của sàn và em bé sau khi nó nhảy lên sàn là Bài tập Động lực học vật rắn 2
VYRUS HYV Nó dao động nhanh hay chậm bao nhiêu trong một ngày đêm? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Hải Quân Hỏi khi họ đổi chỗ cho nhau thì thuyền dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Động lực học vật rắn 3
C Lực tại điểm tựa ở tường là bao nhiêu. Bài tập Động lực học vật rắn 3
Thảo Ghost Hỏi thanh có thể tạo với đường nằm ngang góc a lớn nhất bao nhiêu mà vẫn cân bằng? Bài tập Động lực học vật rắn 0
2 Momen quán tính của đĩa là bao nhiêu? Bài tập Động lực học vật rắn 2
2 Góc quay mà vật quay được trong 2s thứ hai lớn hơn góc quay trong 2s thứ tư bao nhiêu rad ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tăng Hải Tuân Thời gian quay hết 3 góc trên là bao nhiêu ? Bài tập Động lực học vật rắn 1

Quảng cáo

Top