Truyền tải điện Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần

Bài toán
Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí trên đường dây tải điện 144 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5
B. 9,5
C. 10,8
D. 8,3
 
Bài toán
Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí trên đường dây tải điện 144 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5
B. 9,5
C. 10,8
D. 8,3
Em chú ý tìm kiếm trước khi post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhé, dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đã có rất nhiều
 
Bài toán
Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí trên đường dây tải điện 144 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5
B. 9,5
C. 10,8
D. 8,3
http://vatliphothong.vn/t/475/#post-2198
 
Bài Làm:
Độ giảm điện thế $\Delta u =I.r$ $P_{hp}=RI^2$
Nên công suất hao phí giảm 144 lần thì I giảm 12 lần và độ giảm điện thế giảm 12 lần.$I_1=12I_2$
Ta có:
$$\begin{cases}U_1=E_1-I_1.r\\ U_2=E_2-I_2.r \end{cases}$$ .
Mà $$I_1.r=0,1.E_1$$ Nên $$I_2.r=0,0083.E_1$$
Suy ra: $$\begin{cases}U_1=0,9E_1\\U_2=E_2-0,0083E_1 \end{cases}$$
Mặt khác: $$\dfrac{P_{hp1}}{P_{hp2}}=\left ( \dfrac{U_2}{U_1} \right )^2$$
$$ \Rightarrow \dfrac{U_2}{U_1}=12 \Rightarrow E_2=10,8083E_1$$

Chọn C
Sợ Sai
 
Bài Làm:
Độ giảm điện thế $\Delta u =I.r$ $P_{hp}=RI^2$
Nên công suất hao phí giảm 144 lần thì I giảm 12 lần và độ giảm điện thế giảm 12 lần.$I_1=12I_2$
Ta có:
$$\begin{cases}U_1=E_1-I_1.r\\ U_2=E_2-I_2.r \end{cases}$$ .
Mà $$I_1.r=0,1.E_1$$ Nên $$I_2.r=0,0083.E_1$$
Suy ra: $$\begin{cases}U_1=0,9E_1\\U_2=E_2-0,0083E_1 \end{cases}$$
Mặt khác: $$\dfrac{P_{hp1}}{P_{hp2}}=\left ( \dfrac{U_2}{U_1} \right )^2$$
$$ \Rightarrow \dfrac{U_2}{U_1}=12 \Rightarrow E_2=10,8083E_1$$

Chọn C
Sợ Sai
Biết sai thì mới làm đươc đúng đấy em
 
Bài toán
Điện áp giữa hai cực của một tram phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để công suất hao phí trên đường dây tải điện 144 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ giảm thế trên đường dây tải điện bằng 10% điện áp giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp.
A. 8,5
B. 9,5
C. 10,8
D. 8,3
Bài Làm:
Áp dụng công thức luôn:
$$\dfrac{U_{2}}{U_{1}}=\dfrac{144+0,1-14,4}{\sqrt{144}}=10,8083333$$
Chọn C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
Q Điện áp giữa 2 đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đàm Nam Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 0
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
V Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 1
manhktnd98 Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 5
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
T Điện áp giữa hai đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
C Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch X là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở? Bài tập Điện xoay chiều 3
K L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R khi $L = L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 0
P Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thần R khi L=$L_{1}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
xuanhoang281 MBA Điện áp giữa hai đầu nguồn xoay chiều có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa 2 đầu điện áp sinh công âm và điện áp sinh công dương là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 10
M Khi $C=C_3=\dfrac{2,5.10^{-4}}{\pi}F$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
C Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
P Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 7
Kate Spencer Tức thời Điện áp tức thời giữa M và B? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Điện áp sẽ đo được giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 6
Hoàng luyên Điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 12
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ điện là: Bài tập Điện xoay chiều 11
Joyka Tức thời Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 6
X Điện áp giữa 2 dây pha có gtri bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 L biến thiên Tỉ số giữa hai điện áp Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Tức thời Điện áp giữa hai đầu mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 0
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
traeminem Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn đang tăng thì điện áp giữa 2 bản tụ bằng. Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi $f=f_2=f_1\sqrt{3}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm đạt cưc đại Ulmax Bài tập Điện xoay chiều 3
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 16
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top