Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là

Bài toán
Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là
A. $\dfrac{1}{1-\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} + \dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$
B. $\sqrt{\dfrac{2W}{m}}$
C. $\dfrac{1}{1+\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} + \dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$
D. $\dfrac{1}{1-\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} -\dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$
 
Bài toán
Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là
A. $\dfrac{1}{1-\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} + \dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$
B. $\sqrt{\dfrac{2W}{m}}$
C. $\dfrac{1}{1+\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} + \dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$
D. $\dfrac{1}{1-\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} -\dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$
Đi từ công thức : $$W= mc^2(\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}-1)$$
$$\Leftrightarrow 1-\dfrac{1}{(\dfrac{W}{mc^2}+1)^2} = \dfrac{v^2}{c^2}$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{v^2}{c^2} = \dfrac{(\dfrac{W}{mc^2}+1)^2-1}{(\dfrac{W}{mc^2}+1)^2} $$
$$\Leftrightarrow v^2 = \dfrac{(\dfrac{W}{mc}+c)^2-c^2}{(\dfrac{W}{mc^2}+1)^2}$$
$$\Leftrightarrow v= \dfrac{1}{1+\dfrac{W}{m c^2}} \sqrt{\dfrac{2W}{m} + \dfrac{W^2}{m^2 c^2}}$$
Chọn C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Khối lượng uranium cần để cấp điện cho 90 triệu dân trong một năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
banana257 Thời gian từ lúc số hạt giảm một nửa đến lúc số hạt giảm e lần Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
NTH 52 Lượng u-ra-ni tiêu thụ trong một năm? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
adamdj Lương heli tạo thành trong một năm trong lòng mặt trời Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Bài tập về thể tích máu của một người Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
H Tính tuổi của sinh vật cổ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Hạt nhân nguyên tử trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Hạt nhân nguyên tử 38
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
cuonghp96 Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Huy Nguyễn Để phản ứng xảy ra , tia $\gamma$ có tần số tối thiểu bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
highhigh Quang phổ của đám khí này có bao nhiêu vạch nằm trong vùng nhìn thấy Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
๖ۣۜßřεαќ ๖ۣۜΘΰя Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ashin_xman Để phản ứng xảy ra tia $\gamma $ có tần số tối thiểu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
Annapham95 Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tia $\gamma $ có cùng bản chất với $\alpha, \beta $ vì chúng đều là các tia phóng xạ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
I Hạt $\alpha $ có động năng 5 MeV bắn phá hạt nhân $_{7}^{14}\textrm{N}$ đứng yên sinh ra hạt p với Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
To_Be_The_Best Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
banana257 Phóng xạ do khối chất $X^{A}_{Z}$ phát ra người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta ^-$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
kiemro721119 Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt $Tc$: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Ta có hệ thức Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
rainmeteror Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
P Lượng tử $\gamma $ phải có tần số tối thiểu là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Số proton có trong Al Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Trong quá trình phóng xạ ta có kết luận? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
tkvatliphothong Lượng tử năng lượng gamma có năng lượng tối thiểu là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Ta có hệ thức đúng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top