Tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po

Bài toán
Hạt nhân $210_{Po}$ là chất phóng xạ phát ra tia $\alpha $ và biến đổi thành hạt nhân Pb. Tại thời điểm t, tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt Po tring mẫu là 5, vậy tại thời điểm này tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po là
A. 4,905
B. 0,196
C. 0,204
D. 5,097
 
Bài toán
Hạt nhân $210_{Po}$ là chất phóng xạ phát ra tia $\alpha $ và biến đổi thành hạt nhân Pb. Tại thời điểm t, tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt Po tring mẫu là 5, vậy tại thời điểm này tỉ lệ khối lượng hạt chì và khối lượng hạt Po là
A. 4,905
B. 0,196
C. 0,204
D. 5,097
Bài làm:
Ta có:$m=\dfrac{N.A}{N_A}$
Suy ra:
\[ \dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{5.206}{210}=4,904\]
Chọn A
 
Ta có:
\[ \dfrac{m_{Pb}}{m_{Po}}=\dfrac{N_{Pb}.A_{Pb}}{N_{Po}.A_{Po}}\]
\[ =\dfrac{5.206}{210}=...\]
Sai ở đâu bạn?
Sai trầm trọng rồi nhé bạn. Đề cho \[ \dfrac{N_{Pb}}{N_{Po}} = 5.\]

\[ N_{Pb} = \dfrac{m_{Pb}}{A_{Pb}}.N_{A} và N_{Po} = \dfrac{m_{Po}}{A_{Po}}.N_{A}.\]
Suy ra: \[ \dfrac{N_{Pb}}{N_{Po}}=\dfrac{m_{Pb}.A_{Po}}{m_{Po}.A_{Pb}}\]
 
Sai trầm trọng rồi nhé bạn. Đề cho \[ \dfrac{N_{Pb}}{N_{Po}} = 5.\]

\[ N_{Pb} = \dfrac{m_{Pb}}{A_{Pb}}.N_{A} và N_{Po} = \dfrac{m_{Po}}{A_{Po}}.N_{A}.\]
Suy ra: \[ \dfrac{N_{Pb}}{N_{Po}}=\dfrac{m_{Pb}.A_{Po}}{m_{Po}.A_{Pb}}\]
Trước khi cứ khăng khăng khẳng định người khác sai thì xem lại bản thân mình đi đã bạn nhé. Công thức bạn chứng minh đâu có khác gì tôi?
Từ công thức cuối của bạn:
\[ \dfrac{m_{Pb}}{m_{Po}}=\dfrac{N_{Pb}.A_{Pb}}{N_{Po}.A_{Po}}=\dfrac{206.5}{210} \]
Ps: Bạn đặt công thức trong cặp thẻ $$ nhé, thẻ \[ \] chỉ dành cho người dùng quen thôi :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Schmidt Phạm Tỉ lệ khối lượng giữa $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
T Tỉ lệ của U(235) trong Urani tự nhiên cách đây 4,5 tỉ năm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
datanhlg Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Tỉ lệ giữa số nguyên tử ${}^{238} U$ và ${}^{206} Pb$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
kiemro721119 Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử $U^{238}$ và $Pb^{206}$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Tính tỉ số k của 2 chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
phạm thị thúy quỳnh Tỉ số t:t' là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lehuy2561997 Tỉ số bước sóng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nevervforget Tỉ số $t_1/t_2$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
Tùng333 Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tỉ số giữa số hạt đồng vị Cl35 so với số hạt đồng vị Cl37 là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
huynhcashin Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian này Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Gem Tỉ số năng lượng liên kết trong hai hạt nhân đó xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Heavenpostman Tỉ số a /b bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
little_bobanh Tỉ số giữa hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
hao.baobinh10 Khối lượng hạt nhân X khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Change $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu gấp 64 lần nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Huy Nguyễn Khối lượng uranium cần để cấp điện cho 90 triệu dân trong một năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Khối lượng U235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D So sánh khối lượng của H và He Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
xuongrongnt Khối lượng He phát ra từ 1mg Ra trong 1 năm là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Annapham95 Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng vì: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
banana257 Phóng xạ do khối chất $X^{A}_{Z}$ phát ra người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta ^-$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
H [ĐH-2012] Tuổi của khối đá? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top