Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ

Bài toán
Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ.Coi tốc độ ánh sáng trong chân không $3.10^8$ m/s:
A. $0,4.10^8$ m/s
B. $2,985.10^8$ m/s
C. $1,2.10^8$ m/s
D. $0,8.10^8$m/s
P/s: Đã sửa lại.
SMOD HBD.
 
Bài toán
Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ.Coi tốc độ ánh sáng trong chân không $3.10^8$ m/s:
A. $0,4.10^8$ m/s
B. $2,985.10^8$ m/s
C. $1,2.10^8$ m/s
D. $0,8.10^8$m/s
P/s: Đã sửa lại.
SMOD HBD.
Bài Làm:


Ta có:
$$\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}=0,01\rightarrow v=2,985.10^{8}$$
Chọn B
 
Bài toán
Tìm tốc độ của hạt mêzôn để năng lượng toàn phần của nó gấp 10 lần năng lượng nghỉ.Coi tốc độ ánh sáng trong chân không $3.10^8$ m/s:
A. $0,4.10^8$ m/s
B. $2,985.10^8$ m/s
C. $1,2.10^8$ m/s
D. $0,8.10^8$m/s
P/s: Đã sửa lại.
SMOD HBD.
Bài Làm:
Bài này có điểm hay ở chỗ.
$$W=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
$$\Leftrightarrow 10m_{0}c^{2}=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
$$\Leftrightarrow 18m_{0}c^{2}=m_{0}v^{2}\rightarrow v=\sqrt{18}c=9\sqrt{2}.10^{8}>> c$$
Nên không áp dụng được :$$m=\dfrac{m_{0}}{\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}}$$
Và cũng không áp dụng được.
$$W=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
Đề quá ảo. Mình Loạn rồi
 
Bài Làm:
Bài này có điểm hay ở chỗ.
$$W=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
$$\Leftrightarrow 10m_{0}c^{2}=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
$$\Leftrightarrow 18m_{0}c^{2}=m_{0}v^{2}\rightarrow v=\sqrt{18}c=9\sqrt{2}.10^{8}>> c$$
Nên không áp dụng được :$ $m=\dfrac{m_{0}}{\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}}$$
Và cũng không áp dụng được.
$$W=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
Đề quá ảo. Mình Loạn rồi
Vận tốc của hạt xấp xỉ cỡ vận tốc ánh sáng thế này thì không dùng được công thức $W_d=\dfrac{1}{2}mv^2$ mà phải dùng công thức như trong thuyết tương đối cậu à.
Lời giải
Năng lượng toàn phần của nó gấp $10$ lần năng lượng nghỉ nên ta có
$W_d=9mc^2\Leftrightarrow mc^2 \cdot \left(\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}-1\right)=9mc^2\Leftrightarrow v=\dfrac{3\sqrt{11}}{10}c=2.985.10^8m/s$
Chọn B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài Làm:
Bài này có điểm hay ở chỗ.
$$W=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
$$\Leftrightarrow 10m_{0}c^{2}=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
$$\Leftrightarrow 18m_{0}c^{2}=m_{0}v^{2}\rightarrow v=\sqrt{18}c=9\sqrt{2}.10^{8}>> c$$
Nên không áp dụng được : $$m=\dfrac{m_{0}}{\sqrt{1-\dfrac{v^{2}}{c^{2}}}}$$
Và cũng không áp dụng được.
$$W=m_{0}c^{2}+\dfrac{1}{2}m_{0}v^{2}$$
Đề quá ảo. Mình Loạn rồi
Thế nào thế có công thức trong sgk rồi mà. CM làm gì cho nó đau đầu ra, phần này có cho chắc cũng một câu thôi hí. Cứ học thuộc công thức trong sgk là nhanh nhất. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
B Tìm vận tốc proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm giá trị của $x$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
proboyhinhvip Tìm góc tạo bởi hạt nhân X và hạt nơtron Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
datanhlg Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tìm năng lượng liên kết của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
T Tìm động năng hạt $\alpha$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
cavacar Tìm thời điểm hạt thứ 2 phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tìm bán kính của electron quang điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
triminhdovip137 Tìm năng lượng của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tìm tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và X tại thời điểm $t_2$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Vận tốc hạt nhân sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
A Tốc độ proton lúc đầu là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Bo Valenca Động năng của hạt nhân X có tốc độ nhỏ hơn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhbao Tốc độ hạt nhân X là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
tramyvodoi Tỉ số giữa vận tốc hạt proton và hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
NTH 52 Góc giữa vec-tơ vận tốc của hạt $\alpha$ và hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top