Thời gian chuyển động của chất điểm là

Bài toán
Ba con lắc lò xo đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1,2,3.VTCB của 3 con lắc cùng nằm trên 1 đường thẳng .Chọn trục Ox thẳng đứng ,gốc tọa độ ở VTCB thì phương trình dao động lần lượt là $x_{1}=3\cos\left ( 5\pi t+\dfrac{\pi }{2} \right ), x_{2}=1,5\cos\left ( 5\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right )$và $x_{3}=A\cos\left ( 5\pi t+\alpha \right )$.Để dao động của 3 con lắc luôn nằm trên đường thẳng thi
A. $A=3\sqrt{2}$ và $\alpha =\dfrac{-\pi }{2}$ rad
B. $A=3\sqrt{2}$ và $\alpha =\dfrac{-\pi }{4}$ rad
C. $A=1,5\sqrt{2}$ và$\alpha =\dfrac{-\pi }{2}$ rad
D. $A=1,5\sqrt{2}$ và $\alpha $=1,12 rad
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ba con lắc lò xo đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1,2,3.VTCB của 3 con lắc cùng nằm trên 1 đường thẳng .Chọn trục Ox thẳng đứng ,gốc tọa độ ở VTCB thì phương trình dao động lần lượt là $x_{1}=3\cos\left ( 5\pi t+\dfrac{\pi }{2} \right ), x_{2}=1,5\cos\left ( 5\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right )$và $x_{3}=A\cos\left ( 5\pi t+\alpha \right )$.Để dao động của 3 con lắc luôn nằm trên đường thẳng thi
A. $A=3\sqrt{2}$ và $\alpha =\dfrac{-\pi }{2}$ rad
B. $A=3\sqrt{2}$ và $\alpha =\dfrac{-\pi }{4}$ rad
C. $A=1,5\sqrt{2}$ và$\alpha =\dfrac{-\pi }{2}$ rad
D. $A=1,5\sqrt{2}$ và $\alpha $=1,12 rad
Theo tớ thì để 3 con lắc trên dao dộng trên cùng 1 đường thẳng là $x_3=x_1+x_2$
Hoặc $x_1=x_2+x_3$ hoặc $x_2=x_3+x_1$ ^^. Thế có phải ko nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
highhigh Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 2
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
S Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Thời gian chỉ sai của đồng hồ kể từ khi thang máy bắt đầu chuyển động đến khi dừng là? Bài tập Dao động cơ 5
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
Gem Tính thời gian kể từ lúc ban đầu chuyển động đến lúc m2 dừng lại Bài tập Dao động cơ 3
cuongk46t1 Thời gian chuyển động của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 6
Heavenpostman Thời gian chuyển động của vật ... ? Bài tập Dao động cơ 8
Đá Tảng Trong thời gian 2t (kẻ từ lúc chuyển động) vật đi được quãng đường ? Bài tập Dao động cơ 9
K Thời gian chuyển động của vật từ lúc thả đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là? Bài tập Dao động cơ 0
D Thời gian hai vật chuyển động ngược chiều nhau là? Bài tập Dao động cơ 0
LeLinh Khoảng thời gian ngắn nhất để một nửa động năng của vật nặng chuyển chuyển thành thế năng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
D Tìm thời gian ngắn nhất kể từ khi truyền cho vật A vận tốc đến lúc vật B chuyển động. Bài tập Dao động cơ 3
2 Thời gian từ lúc thả vật chuyển động đến khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0 lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 5
hoaluuly777 Thời gian chất điểm chuyển động trên mặt phẳng nghiêng là Bài tập Dao động cơ 8
T Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . Bài tập Dao động cơ 5
•One-HicF Thời gian chuyển động của vật từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng là: Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Thời gian ngắn nhất chuyển động thẳng của vật từ vị trí ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 4
T Thời gian chuyển động vật m của CLLX Bài tập Dao động cơ 6
N Thời gian chuyển động thẳng của vật m Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Gốc thời gian khi $m_{1}$ có gia tốc $a=-10\sqrt{2}(m/s^{2})$ và vận tốc chuyển động về gốc tọa độ Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm thời gian chuyển động thẳng của vật từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
H Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén $1,5cm$ là? Bài tập Dao động cơ 7
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
BoOm Boo Thời gian t nhỏ nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Kidboytran Thời gian rơi của viên bi là Bài tập Dao động cơ 0
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top