C biến thiên Công suất tiêu thụ của mạch là:

Bài toánCho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, với C có thể thay đổi, L không đổi. Điện áp xoay chiều đặt vào 2 đầu mạch $u_{AB}=100\sqrt{2}\cos100\pi t(V),R=100\sqrt{3}V$. Khi C tăng 2 lần thì công suất tiểu thụ không đổi, nhưng cường độ hiệu dụng có pha thay đổi một góc $\dfrac{\pi }{3}$ . Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. $50\sqrt{3}$W
B. $100\sqrt{3}$W
C. $25\sqrt{3}$W
D. 100W
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toánCho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, với C có thể thay đổi, L không đổi. Điện áp xoay chiều đặt vào 2 đầu mạch $u_{AB}=100\sqrt{2}\cos100\pi t(V),R=100\sqrt{3}V$. Khi C tăng 2 lần thì công suất tiểu thụ không đổi, nhưng cường độ hiệu dụng có pha thay đổi một góc $\dfrac{\pi }{3}$ . Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. $50\sqrt{3}$W
B. $100\sqrt{3}$W
C. $25\sqrt{3}$W
D. 100W
Bài làm:
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
C tăng 2 lần thì $Z_C$ giảm 2 lần.
Ta có:
$$Z_1=Z_2.$$
$$\Rightarrow Z_L=\dfrac{Z_C+\dfrac{Z_C}{2}}{2}=\dfrac{3Z_C}{4}.$$
Pha thay đổi một góc $\dfrac{\pi}{3}$ thì mỗi góc hợp bởi i và u là $\dfrac{\pi}{6}.$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra ta có:
$$\dfrac{Z_C-\dfrac{3Z_C}{4}}{R} =\dfrac{1}{\sqrt{3}}.$$
Tính ra:
$$Z_{C_1}=400; Z_L=300.$$
Vậy công suất là:
$$P=\dfrac{U^2}{Z} R=25 \sqrt{3}.$$
Chọn $C$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ta thấy:
Cường độ dòng điện ở hai trường hợp bằng nhau nên :
$Z_{1}=Z_{2}\Rightarrow Z_{L}=1,5Z_{C}$
Cường độ có cùng giá trị ,lêch pha nhau 1 góc $\dfrac{\pi }{3}$ nên :
$\varphi _{1}=-\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6}(Z_{C_{2}}> Z_{C_{1}})$
Vẽ giản đồ vecto.

$Z_{1}=\dfrac{R}{\cos\dfrac{\pi }{6}}=200\Omega

\Rightarrow I=0,5A
\Rightarrow P=I^{2}R=25\sqrt{3}W$
Chọn C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài làm:
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
C tăng 2 lần thì $Z_C$ giảm 2 lần.
Ta có:
$$Z_1=Z_2.$$
$$\Rightarrow Z_L=\dfrac{Z_C+\dfrac{Z_C}{2}}{2}=\dfrac{3Z_C}{4}.$$
Pha thay đổi một góc $\dfrac{\pi }{3}$ thì mỗi góc hợp bởi i và u là $\dfrac{\pi }{6}.$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra ta có:
$$\dfrac{Z_C-\dfrac{3Z_C}{4}}{R} =\dfrac{1}{\sqrt{3}}.$$
Tính ra:
$$Z_{C_1}=400; Z_L=300.$$
Vậy công suất là:
$$P=\dfrac{U^2}{Z} R=25 \sqrt{3}.$$
Chọn $C$.
$P=\dfrac{U^2}{Z^2}.R$ chứ nhỉ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên R là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
Tinh Hoang Công suất tiêu thụ trên mạch AB là: Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
shochia Công suất tiêu thụ của mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
shochia Công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Công suất tiêu thụ của toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là Bài tập Điện xoay chiều 1
Choi Bear Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tiêu thụ điện trung bình của đoạn mạch là. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất? Bài tập Điện xoay chiều 9
T Quạt tiêu thụ công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
caubamcc01 Điều chỉnh $\omega $ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 8
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại Bài tập Điện xoay chiều 3
C Công suất tiêu thụ của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 7
P Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
P Công suất tiêu thụ trên mạch khi chưa mắc thêm tụ? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
21653781 Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
21653781 Công suất tiêu thụ của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 8
C Tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 5
zkdcxoan L biến thiên Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
little_cry96 Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Công suất tiêu thụ của mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 4
X Công suất tiêu thụ của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Minh Tuấn Tìm công suất tiêu thụ AB Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top