Ai nịnh ai?

Ai nịnh ai?
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi :))
 
Ổng nhà nghèo bát bỏ câu đầu rồi vì không liên quan nhưng mà ông nhà giàu cho ông kia hết gia tài thì nghèo và có liên quan nên ổng phải nịnh ^^. Truyền này được nhỉ
 

Quảng cáo

Top