Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:

Bài toán
Một khối chất phóng xạ. Trong $t_{1},t_{2}=2t_{1}$ giờ đầu tiên phát ra $n_{2}$ tia phóng xạ. Biết $n_{2}=\dfrac{9}{64}n_{1}$. Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:
A. $T=\dfrac{t_{1}}{4}$
B. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$
C. $T=\dfrac{t_{1}}{3}$
D.$T=\dfrac{t_{1}}{6} $
 
Bài toán
Một khối chất phóng xạ. Trong $t_{1},t_{2}=2t_{1}$ giờ đầu tiên phát ra $n_{2}$ tia phóng xạ. Biết $n_{2}=\dfrac{9}{64}n_{1}$. Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:
A. $T=\dfrac{t_{1}}{4}$
B. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$
C. $T=\dfrac{t_{1}}{3}$
D.$T=\dfrac{t_{1}}{6} $
Đề hình như sai rồi thi phải, nhưng nhìn vào đáp án thấy số đẹp thì
$T=\dfrac{(t_2-t_1)ln2}{ln\dfrac{64}{8}}=\dfrac{t_1}{3}$
 
Bài toán
Một khối chất phóng xạ. Trong $t_{1},t_{2}=2t_{1}$ giờ đầu tiên phát ra $n_{2}$ tia phóng xạ. Biết $n_{2}=\dfrac{9}{64}n_{1}$. Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:
A. $T=\dfrac{t_{1}}{4}$
B. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$
C. $T=\dfrac{t_{1}}{3}$
D.$T=\dfrac{t_{1}}{6} $
Bài làm:
Ta có: $t_1$ có $n_1$ phân rã, thì sau $t'=3t_1$có $n'=(\dfrac{9}{64}+1)n_1=\dfrac{73}{64}n_1$
Suy ra:
$$\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{1-2^{-\dfrac{t_1}{T}}}{1-2^{-3\dfrac{t_1}{T}}}=\dfrac{1-2^{- \dfrac{t_1}{T}}}{1-(2^{-\dfrac{t_1}{T}})^3}=\dfrac{73}{61}\Rightarrow 2^{-\dfrac{t_1}{T}}=\dfrac{1}{8}\Rightarrow T=\dfrac{1}{3}t_1$$
 
Bài làm:
Ta có: $t_1$ có $n_1$ phân rã, thì sau $t'=3t_1$có $n'=\left(\dfrac{9}{64}+1\right)n_1=\dfrac{73}{64}n_1$
Suy ra:
$$\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{1-2^{-\dfrac{t_1}{T}}}{1-2^{-3\dfrac{t_1}{T}}}=\dfrac{1-2^{- \dfrac{t_1}{T}}}{1-\left(2^{-\dfrac{t_1}{T}}\right)^3}=\dfrac{73}{61}\Rightarrow 2^{-\dfrac{t_1}{T}}=\dfrac{1}{8}\Rightarrow T=\dfrac{1}{3}t_1$$
Đề cho t2=2t1 sao anh lại ghi là 3 ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Heavenpostman Bán kính vùng trên Anốt mà e đập vào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
hoaluuly777 Các e quang điện bị kéo trở lại catốt trên 1 vùng được giới hạn bởi đường tròn có bán kính Bài tập Lượng tử ánh sáng 7

Quảng cáo

Top