Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích

Bài toán Muốn thu được đúng $6$ vạch quang phổ thì năng lượng cần dùng để kích thihc1 nguyên tử hidro khi nó đang ở trạng thái kích thích thứ nhất là
A. $2,856(eV) \le W < 3,022(eV)$
B. $3,175(eV) \le W < 4,011(eV)$
C. $11,985(eV) \le W < 12,486(eV)$
D. $12,75(eV) \le W < 13,056(eV)$
 
Em ơi em nói rõ hơn đi. Chứ Tự Dưng Suy Ra Thế Kia Thì Chị Không Hiểu Rõ Lắm.
Muốn Có 6 Vạch Thì Sao Lại Thế?
Do nó chuyển từ trang thái kích thích thứ 2 tức trạng thái (L) ứng n=2, muốn có 6 thì nó chuyển lên mức kích thích thứ 5
có được như thế.
 
Bài toán Muốn thu được đúng $6$ vạch quang phổ thì năng lượng cần dùng để kích thihc1 nguyên tử hidro khi nó đang ở trạng thái kích thích thứ nhất là
A. $2,856\left(eV\right) \le W < 3,022\left(eV\right)$
B. $3,175\left(eV\right) \le W < 4,011\left(eV\right)$
C. $11,985\left(eV\right) \le W < 12,486\left(eV\right)$
D. $12,75\left(eV\right) \le W < 13,056\left(eV\right)$
Đáp án A bị sai ồi
 
Vậy cuối cùng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này giải quyết như thế nào?
 
ĐÁ : D

Nếu khối khí hidro đang ở trạng thái kích thích $E_n$ sau đó bức xạ tối đa $\dfrac{n\left(n-1\right)}{2}$ vạch quang phổ

Ta có n= 4

Muốn thu được đúng 6 vạch quang phổ :

$E_{n+1} - E_1 \geq W \geq E_n - E_1$

với $E_n = \dfrac{-13,6}{n^{2}} eV$
 
Mình nghĩ Lời giải là n=4 là đúng vì để phát ra 6 vạch quang phổ (tính cả về trạng thái cơ bản)

Xin lỗi bạn, lời giải trên của mình sai Vì trạng thái kích thích thứ nhất là $E_{2}$ chứ không phải là $E_{1}$

À mà nếu rứa thì không có Đáp án ^^
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
minhtangv Tìm chiều sâu vết cắt Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Tìm λ Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
minhtangv Tìm k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
Enzan Tìm $\lambda_2$? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Orics Tìm số vân sáng nhìn thấy được. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kenlovejen Tìm tỉ số Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Tìm bước sóng ngắn nhất của tia X khi chưa tăng hiệu điện thế Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Tìm $\lambda$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
lam_vuong Bước sóng ngắn nhất có thể tìm thấy từ 3 bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế lúc sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm hiệu điện thế sau của ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anhthich274 Tìm bước sóng $\lambda _{1},\lambda _{2}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
T Tìm hiệu điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tìm giá trị của các bước sóng Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Khoảng cách xa nhất trên gần bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 20
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách xa nhất mà máy dò được ánh sáng ứng với nguồn màu tím Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tkvatliphothong Khoảng cách xa nhất mà người còn trông thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
O Xác định giới hạn quang điện của kim loại làm catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro . Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Xác định quỹ đạo của chuyển động quang e Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Xác định số vạch phổ của Hidro xuất hiện Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
hoaluuly777 Xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích được Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top