MBA Tính hiệu suất của động cơ

Bài toán
Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 220V và dòng điện hiệu dụng bằng 1A. Biết điện trở trong của động cơ là 35,2 và hệ số công suất của động cơ là 0,8.
Hiệu suất của động cơ bằng
A. 91
B. 86
C. 90
D. 80
 
Bài toán
Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 220V và dòng điện hiệu dụng bằng 1A. Biết điện trở trong của động cơ là 35,2 và hệ số công suất của động cơ là 0,8.
Hiệu suất của động cơ bằng
A.91
B.86
C.90
D.80
Bài làm:
Ta có:
$$P_o=UI.\cos\varphi.$$
$$\Rightarrow P_o=176.$$
Công suất hao phí:
$$P=I^2 R=35,2.$$
$$\Rightarrow H=0,8.$$
Chọn $D$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Nếu khi chỉ còn một tổ máy với hiệu suất H'. Tính H' Bài tập Điện xoay chiều 9
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tính điện áp hiệu dụng trên R. Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
Huy Nguyễn L biến thiên Tính điện áp hiệu dụng trên toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
traeminem Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
chinhanh9 MBA Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
chinhanh9 Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
Halerm Dép Tính điện áp hiệu dụng trên R khi thay C bằng C' Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Điều chỉnh L=L2 để điện áp hiệu dụng UAM cực đại. Tính L2 Bài tập Điện xoay chiều 4
D L biến thiên Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RLC Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope C biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu RC Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Tính điện áp hiệu dụng trên $R$ Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh f biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 5
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
To_Be_The_Best Tính giá trị hiệu dụng $U_AB$ Bài tập Điện xoay chiều 7
triminhdovip137 Tính biên độ hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh Lệch pha Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 6
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tính điện áp hiệu dụng của mạng điện? Bài tập Điện xoay chiều 0
P MBA Tính điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân C biến thiên Tính hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
T [ĐH 2011] Tính cường độ hiệu dụng qua mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Lệch pha Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch $AM$. Bài tập Điện xoay chiều 3
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top