Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là:

Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng $\lambda =0,6\mu m$ vào catot của 1 tế bào quang điện có công thoát $A= 1.8eV$. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một điện trường từ A đến B sao cho $U_{AB}=-10V$. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là:
A. $18,75.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $18,87.10^{5}$ m/s
B. $18,87.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $18,75.10^{5}$ m/s
C. $16,75.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $18,87.10^{5}$ m/s
D. $18,75.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $19.10^{5}$ m/s
 
Bài toán
Chiếu bức xạ có bước sóng $\lambda =0,6\mu m$ vào catot của 1 tế bào quang điện có công thoát $A= 1.8eV$. Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một điện trường từ A đến B sao cho $U_{AB}=-10V$. Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là:
A. $18,75.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $18,87.10^{5}$m/s
B. $18,87.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $18,75.10^{5}$m/s
C. $16,75.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $18,87.10^{5}$m/s
D. $18,75.10^{5} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $19.10^{5}$m/s
Bài làm:
Ta có:
$$\dfrac{hc}{\lambda} =A+ W_đ .$$
Tính ra:
$$W_đ =4,325.10^{-20}.$$
Các e bứt ra với vận tốc cực đại:
$$\dfrac{m.v_1^2}{2} - W_đ =e.U_{AK}.$$
Tính ra $$v_2 =1,9.10^6.$$
Các e bứt ra với vận tốc ban đầu bằng không, đến anot.
Ta có:
$$\dfrac{mv_3^2}{2} =e.U_{AK}.$$
$$v_3=1,875.10^6.$$
Chọn $D$.
 
Bài làm:
Ta có:
$$\dfrac{hc}{\lambda} =A+ W_đ .$$
Tính ra:
$$W_đ =4,325.10^{-20}.$$
Các e bứt ra với vận tốc cực đại:
$$\dfrac{m.v_1^2}{2} - W_đ =e.U_{AK}.$$
Tính ra $$v_2 =1,9.10^6.$$
Các e bứt ra với vận tốc ban đầu bằng không, đến anot.
Ta có:
$$\dfrac{mv_3^2}{2} =e.U_{AK}.$$
$$v_3=1,875.10^6.$$
Chọn $D$.
Tại sao lại biết UAB là UKA mà không phải UAK thế?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
apple13197 Vận tốc nhỏ nhất và vận tốc lớn nhất của electron khi tới B lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
iphodtv Vận tốc cực đại của quang điện tử là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Vận tốc electron quanh hạt nhân Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Hãy xác định vận tốc góc của electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân trên quỹ đạo này Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đá Tảng Tìm bước sóng $\lambda$ và vận tốc ban đầu cực đại của quang electron. Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là $\sqrt{2} v$thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt và các êlectron quang điện bứt ra khỏi catot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
S Nếu dùng chùm sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tỉ số các vận tốc cực đại của các êlectron đến anốt (của ống tia X) và các êlectron quang điện bứt Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
levietnghials Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron thoát ra từ catôt bằng: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử phát ra là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top