Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là

Bài toán
Vận tốc truyền sóng trên dây đàn là $v=\sqrt{\dfrac{F}{m}}$, F là lực căng dây, m là khối lượng một đơn vị dài của dây. Một dây đàn bằng thép có đường kính $d= 0.4mm$ , chiều dài $l =50cm$ , khối lượng riêng của thép là $7800 \dfrac{kg}{m^3}$. Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số $256Hz$ là
A. 29,3 N
B. 32,7 N
C. 64,2 N
D. 128,0 N [prbreak]. .. [/Prbreak]
Vận tốc truyền sóng trên dây đàn là
, F là lực căng dây, m là khối lượng một đơn vị dài của dây. Một dây đàn bằng thép có đường kính d= 0.4mm , chiều dài l =50cm , khối lượng riêng của thép là 7800kg/
. Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là
A. 29.3 N B.32.7N C.64.2N D.128.0N
 
Bài toán
Vận tốc truyền sóng trên dây đàn là $v=\sqrt{\dfrac{F}{m}}$, F là lực căng dây, m là khối lượng một đơn vị dài của dây. Một dây đàn bằng thép có đường kính $d= 0.4mm$ , chiều dài $l =50cm$ , khối lượng riêng của thép là $7800 kg/m^3$. Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số $256Hz$ là
A. 29,3 N
B. 32,7 N
C. 64,2 N
D. 128,0 N
Bài làm:
Tần số âm cơ bản phát ra:
$$f_o=\dfrac{v}{2l}.$$
Theo đó ta có:
$$v=256 m/s.$$
Coi dây đàn hình trụ có bán kính đáy bằng r=0,2 mm, chiều cao bằng 50 cm.
Khối lượng của dây đàn là:
$$m=D.V= \pi.r^2.l.D=0,49 gam.$$
Theo công thức:
$$F=2m.v^2=64,2.$$
Chọn $C$.
P/s: Cám ơn, đã sửa lại!
 
Bài làm:
Tần số âm cơ bản phát ra:
$$f_o=\dfrac{v}{2l}.$$
Theo đó ta có:
$$v=256 m/s.$$
Coi dây đàn hình trụ có bán kính đáy bằng r=0,2 mm, chiều cao bằng 50 cm.
Khối lượng của dây đàn là:
$$m=D.V= \pi.r^2.l.D=0,49 gam.$$
Theo công thức:
$$F=2m.v^2=32,1.$$
Chọn $C$.
P/s: Cám ơn, đã sửa lại
Alo. C xem lại đi m ở đây là khối lượng dây trên 1 mét mà.
Đáp án là C. :D
 
Bài toán
Vận tốc truyền sóng trên dây đàn là $v=\sqrt{\dfrac{F}{m}}$, F là lực căng dây, m là khối lượng một đơn vị dài của dây. Một dây đàn bằng thép có đường kính $d= 0.4mm$ , chiều dài $l =50cm$ , khối lượng riêng của thép là $7800 \dfrac{kg}{m^3}$. Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số $256Hz$ là
A. 29,3 N
B. 32,7 N
C. 64,2 N
D. 128,0 N
:D may quá. Mình đang cần Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này. Mình cũng tính sai chỗ m. Tính mãi ra B ^^. Cảm ơn mọi người :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
Mink Pycee Lực căng dây lớn nhất để trên dây suất hiện sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 1
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
T Lực căng dây lớn nhất để trên dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 2
L Lực căng dây có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 6
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
DanHien Tại thời điểm t=0, đầu O của sợi dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Sóng ngang lan truyền theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục $Ox$. Hệ số góc tiếp tuyến tại $ Bài tập Sóng cơ 3
B Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. trên dây, A là 1 nút, B là 1 điểm bụng gầ Bài tập Sóng cơ 2
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
L Để trên sợi dây có 10 bụng sóng thì tần số bằng bao nhiêu. Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ Bài tập Sóng cơ 2
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Chettroi Khối lượng dây là Bài tập Sóng cơ 0
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
doanannguyen Vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Tốc độ truyền sóng trên dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Để trên dây có 3 bó sóng thì ... Bài tập Sóng cơ 1
N Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Số nút quan sát được trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Vận tốc truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
pamkey Chiều dài của dây là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là? Bài tập Sóng cơ 2
A Tỉ số giữa vận tốc cực đại của M và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
HuyPro195 Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 4
congchuaxuxu97 Họa âm của dây đàn Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Tốc độ truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
Kate Spencer Tốc độ truyền sóng trên dây? Bài tập Sóng cơ 4
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
A Số nút sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top