Niels Bohr ( 1885 - 1962)

Năm 1913 ông đã đưa ra mô hình của nguyên tử, chứa một hạt nhân, quay xung quanh là các electron. Giai đoạn sau đó, ông đã là một chìa khóa để mở rộng cơ sở lý thuyết cho cơ học lượng tử. Trong khi Heisenberg, Schrodinger, Dirac và Born xây dưng nền tảng toán học cho lý thuyết trên, ông đã sử dụng chúng để giải thích cho thuyết của mình. Einstein chưa bao giờ chấp nhận nó, và là người phản đối đầu tiên lý thuyết đó, tại hội nghị Solvay năm 1927. Điều này dẫn đến cuộc tranh luận nổi tiếng Bohr - Einstein. Trong cuộc tranh luận sau cùng, vào năm 1930 cùng tại hội nghị Solvay, câu trả lời của Bohr sử dụng chính thuyết trường hấp dẫn của Einstein. Mặc dầu Bohr có nói điều gì, Einstein vẫn không dao động quan điểm của mình.

Bohr đã bắt đầu nghiên cứu về mô hình nguyên tử khi ông làm việc tại Manchester, nơi mà Rutherford đã đặt rất nhiều kì vọng. Bộ trilogy nổi tiếng của ông xây dựng năm 1913 đã giải thích được rất nhiều vấn đề, trong đó có giải thích các đường phổ của khí hydro, và được coi là bước nhẩy đầu tiên trong động lượng tử ( quantum dynamics)

Bohr nhân giải Nobel năm 1922. Trong những năm thế chiến thứ II, sau khi rời Đan Mạch, ông đã tham gia vào dự án bom nguyên tử của Mỹ. Sau khi ông trở lại Copenhagen, ông có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành trung tâm nghiên cứu năng lượng cao CERN,nơi có phòng thí nghiệm ngầm lớn bậc nhất tại châu Âu dành cho vật lý hạt nhân.
 

Quảng cáo

Top