Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường.

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường.
A. Từ trường biến thiên càng nhanh thì điện trường xoáy sinh ra có tần số càng lớn.
B. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên.
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường sinh ra đều,
D. Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong không kín.
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường.
A. Từ trường biến thiên càng nhanh thì điện trường xoáy sinh ra có tần số càng lớn.
B. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên.
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường sinh ra đều,
D. Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong không kín.
Đáp án $D$ xoáy nên cong kín
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường.
A. Từ trường biến thiên càng nhanh thì điện trường xoáy sinh ra có tần số càng lớn.
B. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường biến thiên và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên.
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường sinh ra đều,
D. Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong không kín.
Câu A sai, khi từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn
Câu C cũng dạng với câu A, sai
Cấu D sai vì phải là đường cong kin
Câu B: thực ra tớ thấy cũng chưa chính xác lắm, phải là điện trường xoáy mới chính xác nhưng xét mấy câu trên thì chọn B là ổn nhất.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
shochia Phát biểu sai là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
tiepkent Phát biểu về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
To_Be_The_Best Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
D Nguyên tắc phát sóng điện từ là gì Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
huynhcashin Tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 6
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
K Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Tụ điện $C_1$ trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ $C_2$ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
Q Lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
huynhcashin Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
lkshooting Điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng vật lý xảy ra ở lân cận M: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
To_Be_The_Best Dao động nào có thể có năng lượng giảm dần theo thời gian Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 7
triminhdovip137 Câu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 11
To_Be_The_Best Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
KSTN_BK_95 Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
triminhdovip137 Kết luận nào sau đây là sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top