Max Planck (1858 -1947)Max Planck ( 1858 -1947) , người khai sinh ra vật lý lượng tử. Năm 1900, ông nêu ra ý tưởng về năng lượng lượng tử hóa, giới thiệu về hệ số, cái mà ngày nay chúng ta gọi là hằng số Planck, một tập hợp các thước đo cho tất cả các hiện tượng lượng tử ( quantum phenomena). Trong năm 1918, ông nhận giải Nobel vật lý. Trích dẫn"...công nhận sự đóng góp lớn lao của ông trong việc làm thăng tiến ngành vật lý bằng việc khám phá ra quanta của năng lượng". Planck là người đầu tiên đã công nhận thuyết tương đối hẹp của Einstein. Theo lời của Einstein, Planck đã thiết đãi ông giống như một con tem hiếm. Bằng mọi cách, Planck đã mời bằng được Einstein trở về Berlin.

Tầm quan trọng và ảnh hưởng của Planck không phải là sự cường điệu hóa. Bằng chứng là với đóng góp của mình, tên của ông đã được đặt cho German Max Planck Society. Ông là người tiên khởi cho cơ học lượng tử. Cấu trúc rời rạc ( các nguyên tử) đã được miêu tả trước Planck, nhưng ông đã suy luận ra năng lượng cũng được lượng tử hóa.

Planck còn có tài năng khác ngoài vật lý. Ông còn có khả năng chơi đàn piano điêu luyện, tài soạn nhạc, biểu diễn giống như một ca sĩ và còn đóng kịch trên sân khấu. Ông đã viết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Opera " Love in the Woods" cùng với " Exciting and love songs"

Cuộc đời của ông cũng gắn với những màn "bi kịch". Người vợ đầu tiên của ông đã mất năm 1909, sau 22 năm họ lấy nhau, để lại ông cùng với 2 cậu con trai và 2 người con gái. Người con trai lớn đã mất trong chiến tranh thế giới lần thứ I, và cả hai người con gái đều qua đời khi còn rất nhỏ. ( năm 1918 và năm 1919). Ngôi nhà của ông đã bị phá hủy hoàn toàn trong chiến tranh thế giới lần thứ II, và cậu con trai út đã bị tay sai của Hitler hành hình vào ngày 20 tháng 7 năm 1944...​
 

Quảng cáo

Top