[Hot] Ảnh buổi Offline tại Thái Bình - 30-04-2013 - Diễn đàn Vật lí phổ thông

Ừ, nói chung là toàn người giỏi cả.
Bạn mình Trần Đăng Phúc(Thái Bình) cũng tuyển thẳng vào trường KHTN, đang cày để được thi IMO
Nói chung bây giờ người tài nhiều lắm. Giỏi học không thôi chưa chắc làm nên chuyện. Nó còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng của bản thân nữa cậu ạ. Lên ĐH còn phải rèn luyện nhiều D:
 
Nói chung bây giờ người tài nhiều lắm. Giỏi học không thôi chưa chắc làm nên chuyện. Nó còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng của bản thân nữa cậu ạ. Lên ĐH còn phải rèn luyện nhiều D:
Cậu nói đúng thật!
Không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Không, mình phải cố gắng, vì đất mình sinh ra-Thái Bình!
 

Quảng cáo

Top