Tính số vân sáng

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda _{1}=0.44.10^{-6}m$, $\lambda _{2}=0.55.10^{-6}m$,$\lambda _{3}=0.60.10^{-6}m$. Trên màn, trong khoảng giửa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau chỉ được tính là 1 vân thì số vân quan sát được là:
A. 36
B. 33
C. 27
D. 35

P/s: Đã sửa!
Lần sau mà bạn này không làm theo mẫu thì bị ban nick đó!
Thân.
N.SMOD.
Bài toán
(Đề viết ở đây)
A. (đáp án A viết ở đây)
B. (đáp án B viết ở đây)
C. (đáp án C viết ở đây)
D. (đáp án D viết ở đây)
 
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng là $\lambda _{1}=0.44.10^{-6}m$, $\lambda _{2}=0.55.10^{-6}m$,$\lambda _{3}=0.60.10^{-6}m$. Trên màn, trong khoảng giửa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau chỉ được tính là 1 vân thì số vân quan sát được là:
A.36
B.33
C.27
D.35
P/s: mình hok hỉu lắm cái đề, sao nó cho 3 bước sóng mà hok thấy hỏi tới???
Ta có : $$i=15i_!=12i_2=11i_3$$
Nên giữa 2 vân tổng hợp sẽ có :
$10$ vân của bức xạ 3
$11$ vân của bức xạ 2
$14$ vân của bức xạ 1
Mà có 2 bức xạ chung của bức xạ 1 và bức xạ 2
Nên tổng số vân sáng là :
$$ n = 10+14+11-2 =33$$
Vậy chọn B. :D
 
@
Ta có : $$i=15i_!=12i_2=11i_3$$
Nên giữa 2 vân tổng hợp sẽ có :
$10$ vân của bức xạ 3
$11$ vân của bức xạ 2
$14$ vân của bức xạ 1
Mà có 3 bức xạ chung của bức xạ 1 và bức xạ 2
Nên tổng số vân sáng là :
$$ n = 10+14+11-3 =33$$
Vậy chọn B. :D
2 vân tổng hợp là 2 vân nào zạ?? Với lại sao lại có 10,11,14 thế bạn??
 
@
2 vân tổng hợp là 2 vân nào zạ?? Với lại sao lại có 10,11,14 thế bạn??
Nó thế này, dùng máy tính ta bấm được $BCNN(44,55,60)=660$
Nên sẽ có được $i=15i_1=12i_2=11i_3$
Cách của mình là vẽ 1 đoạn thằng ra và đếm.
Đầu tiên chia thành 11 khoảng thì sẽ đếm được 10 vạch ngăn cách (là 10 vân sáng của bức xạ 3).
Tương tự chia thành 12 rồi 15 khoảng sẽ được 11 vân sáng của bức xạ 2 và 14 vân sáng của bức xạ 1.
Tuy nhiên ta sẽ tìm được vân sáng giao thoa của các vân sáng có UWCLN khác 1.
Ở đây có UCLN(12,15) =3. Ta chia đoạn ban đầu thành 3 khoảng thì ở giữa có
2 điểm ngăn cách. Nên sẽ có 2 vân sáng giao thoa.
Vậy số vân sáng là 33 đó thui ^^
 
Nó thế này, dùng máy tính ta bấm được $BCNN(44,55,60)=660$
Nên sẽ có được $i=15i_1=12i_2=11i_3$
Cách của mình là vẽ 1 đoạn thằng ra và đếm.
Đầu tiên chia thành 11 khoảng thì sẽ đếm được 10 vạch ngăn cách (là 10 vân sáng của bức xạ 3).
Tương tự chia thành 12 rồi 15 khoảng sẽ được 11 vân sáng của bức xạ 2 và 14 vân sáng của bức xạ 1.
Tuy nhiên ta sẽ tìm được vân sáng giao thoa của các vân sáng có UWCLN khác 1.
Ở đây có UCLN(12,15) =3. Ta chia đoạn ban đầu thành 3 khoảng thì ở giữa có
2 điểm ngăn cách. Nên sẽ có 2 vân sáng giao thoa.
Vậy số vân sáng là 33 đó thui ^^
Thế này dễ hiểu hơn: số vân sáng = số khoảng vân +1 hay $N=k+1$
Ta có : $$i=15i_!=12i_2=11i_3$$
Nên giữa 2 vân tổng hợp sẽ có :
$k_1=N_1-1=15-1=14$ vân của bức xạ
Tương tự...
Hoặc có thể lấy $15+12+11-5=33$
( trừ 5 vì trên đoạn $i_1$ và $i_2$ có sự chồng chập 3 vân sáng $\dfrac{4}{5},\dfrac{8}{10} và \dfrac{12}{15}$ , trên đoạn $i_2$ và $i_3$ có sự chồng chập 1 vân sáng $\dfrac{11}{12}$,trên đoạn $i_2$ và $i_3$ có sự chồng chập 1 vân sáng $\dfrac{11}{13}=> 3+1+1=5$)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm tính từ vân tối thứ nhất đến vân tối thứ 13 Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
S Tính số vạch quang phổ của Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
091031103 Tính số photon tia X phát ra trong 1s ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
V Tính tỉ số giữa số phôtôn gây hiện tượng quang dẫn với số phôtôn chiều tới khối kim loại ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Heavenpostman Tính tỉ số $\dfrac{P_{1}}{P_{2}}$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Tính số photon của tia X thoát ra trong 1 s: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tính tần số của bức xạ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
D Tính vận tốc cực đại của quang điện tử? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Enzan Tính công cần thiết để tăng tốc electron từ trạng thái nghỉ đến vận tốc $0,5c$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
Halerm Dép Tính điện tích của electron quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
H Tính công suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Cherry Tính bán kính quĩ đạo lớn nhất của electron Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
M Công thoát A của kim loại đó tính theo $f_1$ và $f_2$ theo biểu thức là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Tính động năng của hạt nhân X. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
ShiroPin Một hạt có động năng tương đối tính gấp hai lần động năng cổ điển. Vận tốc của hạt đó bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Nắng Tính năng lượng của photon. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Tính tỷ lệ vận tốc của các bước sóng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính quãng đường mà electron đi được Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
•One-HicF Tính k Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Tính chiều sâu cực đại của vết cắt bằng Laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sparkling_star Tính dòng điện cực đại qua điện trở Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
V Tỉ số bước sóng dài nhất và ngắn nhất Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Trên đoạn MN số vân tối là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Hải Quân Số các bức xạ khả dĩ mà nguyên tử hyđrô có thể phát ra là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
Nắng Số photon có thể thu được theo phương photon tới là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử này có thể phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
datanhlg Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Số vạch mà nguyên tử hidro có thể phát ra và động năng nhỏ nhất của e sau va chạm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Tìm hiệu số nhỏ nhất giữa các bước sóng mà đám hơi Hyđrô này đã phát ra Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
chinhanh9 Số vạch quang phổ lớn nhất của hiđrô? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top