Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất

Bài Toán: Một sóng cơ lan truyền trên bề mặt chất lỏng với tần số $10Hz$ ,$v=1,2m/s$ .Hai điểm $M,N$ thuộc mặt thoáng ,trên cùng $1$ phương truyền sóng cách nhau $26 cm$ ($M$ nằm gần nguồn sóng hơn ).tại thời điểm $t $,$N$ hạ xuống thấp nhất .khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là:
A $\dfrac{11}{120}$
B $\dfrac{1}{60}$
C $\dfrac{1}{120}$
D $\dfrac{1}{12}$
qua đó các anh dạy em các quy tắc biểu diễn các điểm trên đường tròn đơn vị nhé
BQT: nhắc nhở bạn post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đọc nội quy không bạn sẽ bị xóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. tôi đã sửa lại cho bạn rồi lần sau phải làm theo như vậy nhé bạn.
 
Bài Toán: Một sóng cơ lan truyền trên bề mặt chất lỏng với tần số $10Hz$ ,$v=1,2m/s$ .Hai điểm $M,N$ thuộc mặt thoáng ,trên cùng $1$ phương truyền sóng cách nhau $26 cm$ ($M$ nằm gần nguồn sóng hơn ).tại thời điểm $t $,$N$ hạ xuống thấp nhất .khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là:
A $\dfrac{11}{120}$
B $\dfrac{1}{60}$
C $\dfrac{1}{120}$
D $\dfrac{1}{12}$
qua đó các anh dạy em các quy tắc biểu diễn các điểm trên đường tròn đơn vị nhé
BQT: nhắc nhở bạn post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đọc nội quy không bạn sẽ bị xóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. tôi đã sửa lại cho bạn rồi lần sau phải làm theo như vậy nhé bạn.
Ảnh chụp màn hình_2013-04-30_200715.png

Như vậy thời gian thấp nhất điểm M xuống thấp nhất là $t=\dfrac{T}{6}=$
 
Bài này rất điêu, làm mấy lần rồi đều ra $\dfrac{1}{12}$ mà đáp án luôn luôn là $\dfrac{1}{60}$, không hiểu kiểu gì
 
Tớ làm mấy lần đề nào cũng đáp án là $\dfrac{1}{60}$
Nếu cho đi ngược lại thì mới ra $\dfrac{1}{60}$
 
Bài Toán: Một sóng cơ lan truyền trên bề mặt chất lỏng với tần số $10Hz$ ,$v=1,2m/s$ .Hai điểm $M,N$ thuộc mặt thoáng ,trên cùng $1$ phương truyền sóng cách nhau $26 cm$ ($M$ nằm gần nguồn sóng hơn ).tại thời điểm $t $,$N$ hạ xuống thấp nhất .khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là:
A $\dfrac{11}{120}$
B $\dfrac{1}{60}$
C $\dfrac{1}{120}$
D $\dfrac{1}{12}$
qua đó các anh dạy em các quy tắc biểu diễn các điểm trên đường tròn đơn vị nhé
BQT: nhắc nhở bạn post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đọc nội quy không bạn sẽ bị xóa Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. tôi đã sửa lại cho bạn rồi lần sau phải làm theo như vậy nhé bạn.
Bài làm:
Ta có:
$$26 = 2\lambda + \dfrac{\lambda}{6}.$$
Lưu ý M sớm pha hơn N nên các phần tử tạo thành hình dạng sóng cắt ngang bị tịnh tiến đi sang bên phải.
Như vậy các phần tử tại M sẽ phải đi lên biên trên rồi mới xuống thấp nhất.
Như vậy thời gian ngắn nhất bằng $$T-\dfrac{T}{6}.$$
Chọn $D$
 
Sóng truyền từ M đến N thì ở dưới đó, nếu ở VT đối xứng bên trên thì nó lại là sóng truyền từ N đến M mất
Một đứa bạn mình đã tranh luận rất sung với mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này dù mình giải thích thế này nó bảo sao không phải theo kiểu nhu banana nói.Nó học cách làm của ai mà bảo chiều quy ước luôn ngược chiều kim đồng hồ nên phải là bên trên mình cũng không hiểu tại sao ???
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ của C là Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 7
Demonhk Khoảng thời gian trong một chu kì mà vận tốc tức thời tại I lớn hơn tại vận tốc cực đại tại M Bài tập Sóng cơ 3
H Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm $M$ hạ xuống thấp nhất là Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn $500\sqrt{2}cm/s^2$ là Bài tập Sóng cơ 1
P Khoảng thời gian ngắn nhất điểm $M$ hạ xuống thấp nhất. Bài tập Sóng cơ 1
T Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử Bài tập Sóng cơ 1
H Tính tốc độ truyền sóng khi biết khoảng thời gian li độ và biên độ bằng nhau Bài tập Sóng cơ 1
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời điểm ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất lần thứ 2014 là. Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
P Li độ của điểm M cách O 1 khoảng 2m tại thời điểm 2s là? Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Trong khoảng O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ với nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
F Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với dao động tại O ? Bài tập Sóng cơ 3
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top