Hộp đen Trong hộp X chứa:

Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm điện trở $R = 100\sqrt{3}\Omega $ nối tiếp với cuộn cảm thuần $L = \dfrac{1}{\pi }$(H) (đoạn AM) và hộp X chứa 2 trong 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở $R_{0}$, cuộn cảm thuần $L_{0}$, tụ điện có điện dung $C_{0}$ (đoạn MB). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ V thì thấy điện áp hiệu dụng $U_{AM}=160V$, $U_{MB}=40V$. Trong hộp X chứa:
A. $R_{0}=25\Omega ,L_{0}=\dfrac{\sqrt{3}}{4\pi }H$
B. $R_{0}=25\Omega ,C_{0}=\dfrac{10^{-2}}{25\sqrt{3}\pi }H$
C. $R_{0}=25\sqrt{3}\Omega ,L_{0}=\dfrac{1}{4\pi }H$
D. $R_{0}=25\sqrt{3}\Omega ,C_{0}=\dfrac{10^{-2}}{25\pi }H$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Mạch điện xoay chiều gồm điện trở $R = 100\sqrt{3}\Omega $ nối tiếp với cuộn cảm thuần $L = \dfrac{1}{\pi }$(H) (đoạn AM) và hộp X chứa 2 trong 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở $R_{0}$, cuộn cảm thuần $L_{0}$, tụ điện có điện dung $C_{0}$ (đoạn MB). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ V thì thấy điện áp hiệu dụng $U_{AM}=160V$, $U_{MB}=40V$. Trong hộp X chứa:
A. $R_{0}=25\Omega ,L_{0}=\dfrac{\sqrt{3}}{4\pi }H$
B. $R_{0}=25\Omega ,C_{0}=\dfrac{10^{-2}}{25\sqrt{3}\pi }H$
C. $R_{0}=25\sqrt{3}\Omega ,L_{0}=\dfrac{1}{4\pi }H$
D. $R_{0}=25\sqrt{3}\Omega ,C_{0}=\dfrac{10^{-2}}{25\pi }H$
Bài làm:
Ta có:
$$Z_{AM}=100.$$
$$\Rightarrow I=0,8.$$
Tổng trở:
$$Z=\dfrac{200}{0,8}=250.$$
$$Z_{MB}=50.$$
Thấy các đáp án có: $C$ thỏa mãn.
Vì:
$$(100\sqrt{3}+25\sqrt{3})^2+ (100+25)^2=250^2.$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

$Z_{AM}=200\Omega \\
\Rightarrow I = 0,8 A\\
\Rightarrow Z_{MB} = 50\Omega \\
U_{AB}=U_{AM}+U_{MB}\\$
$\Rightarrow u_{AM} $ cùng pha $ u_{MB}\\$
$\Rightarrow \varphi _{MB}=\dfrac{\pi }{6}\\\begin{cases} & \text{R = } 25\sqrt{3}\Omega \\ & \text{ } Z_{L}= 25 \Omega \Rightarrow L =\dfrac{1}{4\pi }H\end{cases}$

 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huynhcashin Hộp đen Trong hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Hộp đen Trong hộp đen gồm Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Giá trị các phần tử trong hai hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Các phần tử trong hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
KiềuPhong Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
phuchang Trong cách mắc hình sao hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha là? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
metajet Giá trị các phần tử trong mạch R, L, C nối tiếp? Bài tập Điện xoay chiều 0
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Nước sôi trong thời gian $t_3$ gần đáp án nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 7
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là Bài tập Điện xoay chiều 5
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong 1 giây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hankhue Gía trị của R và điện trở trong của quạt lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Cho gia đình này sử dụng trong bao lâu ? Bài tập Điện xoay chiều 5
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
M MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây trung hòa là Bài tập Điện xoay chiều 6
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top