Phần tử thuộc mặt nước dao động với biên độ?

Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ A, cùng tần số, ngược pha, được đặt tại hai điểm $S_{1},S_{2}$ cách nhau khoảng $d> \lambda$. Coi biên độ của sóng là không đổi trong quá trình truyền đi. Phần tử thuộc mặt nước, nằm trên đoạn thẳng nối 2 nguồn, cách trung điểm $S_{1}S_{2}$ khoảng $\dfrac{\lambda }{4}$ dao động với biên độ
A. $A\sqrt{2}$
B. A
C. 2A
D. 0
 
Bài làm:
Ta thấy 2 nguồn dao động ngược pha nên:
Tại trung điểm nối 2 nguồn dao động với biên độ cực tiểu
Cách trung điểm $\dfrac{\lambda }{4}$ nên dao động với biên độ cực đại
$\Rightarrow A=2a$
Chọn C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
judyhuyen17498 Tốc độ phần tử tại D bằng Bài tập Sóng cơ 10
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Nai Tổng quãng đường đi được của cả 3 phần tử sóng A, B, C là ? Bài tập Sóng cơ 4
L Vào thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{79}{40}$s, phần tử D có li độ là Bài tập Sóng cơ 3
C Hai phần tử môi trường tại A và B cách nhau đoạn lớn nhất là ? Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
please help Tốc độ của phần tử tại N là? Bài tập Sóng cơ 2
P Số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
N Li độ của phần tử tại B là? Bài tập Sóng cơ 1
boyvodanh97 Khi phần tử môi trường đi được quãng đường $72 cm$ thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng Bài tập Sóng cơ 5
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
Kate Spencer Li độ của phần tử tại B? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Phần tử môi trường tại N có li độ bằng Bài tập Sóng cơ 5
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
datanhlg Phần tử tại C dao động với biên độ? Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
phatthientai Độ lệch pha dao động của phần tử chất lỏng tại A so với phần tử chất lỏng tại $B$ là Bài tập Sóng cơ 2
highhigh Trên đoạn $MN$, số vị trí tại đó phần tử chất lỏng dao động với biên độ 5 mm là Bài tập Sóng cơ 10
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
C Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
datanhlg Số phần tử dao động cùng pha với biên độ cực đại cách P đoạn ? Bài tập Sóng cơ 4
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
tien dung Vận tốc dao động của phần tử tại N Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Phần tử tại D có tốc độ bằng Bài tập Sóng cơ 0
Gem Tổng độ dài của các phần tử dây dao động cùng ngược pha với điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
$\pi^{2}$ Khi phần tử sóng tại M đến biên lần đầu kể từ thời điểm t thì li độ sóng tại N là: Bài tập Sóng cơ 2
C Trên đoạn OP điểm gần P nhất phần tử nước dđ cực đại cách P đoạn bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
C Trên đoạn $MN$ có bao phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
H Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là? Bài tập Sóng cơ 2
T Tốc độ của phần tử trung điểm Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top