Góc chiết quang bằng

Bài toán
Một lăng kính có góc chiết quang A coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là $n_{d}$= 1,642 và đối với ánh sáng tím là $n_{t}$= 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là 5,4mm. Góc chiết quang bằng
A. $6^{0}$
B. $5^{0}$
C. $4^{0}$
D. $3^{0}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tai Tran Xác định góc hợp bởi 2 tia sáng ló ra khỏi lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị Bài tập Sóng ánh sáng 2
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
inconsolable Hỏi góc tạo bởi tia ló đỏ và tia ló tím gần với giá trị nào nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng ánh sáng 9
Urahara Hỏi góc tạo bởi tia ló màu tím và tia ló màu đỏ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
chinhanh9 Để chùm tia ló song song thì góc A' phải có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Để có tán sắc của tia sáng trắng khi qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa điều kiện Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên còn lại của lăng kính bằng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Đ Góc tạo bởi tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tính góc khúc xạ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Góc tạo bởi hai tia khúc xạ đỏ và tím trong thủy tinh bằng Bài tập Sóng ánh sáng 3
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Góc lệch giữa tia tới và tia ló có giá trị ? Bài tập Sóng ánh sáng 4
tkvatliphothong Tính góc trông khoảng vân và bước sóng của bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Tính góc lệch của tia sáng Bài tập Sóng ánh sáng 7
P Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia Bài tập Sóng ánh sáng 1
canhbao Khi đó góc lệch giữa tia ló và tia tới có giá trị là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
triminhdovip137 Góc lệch của tia màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 1
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
B Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím. Bài tập Sóng ánh sáng 2
__Black_Cat____! Góc giữa tia ló màu đỏ và tia phản xa màu tím là Bài tập Sóng ánh sáng 2
C Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló ra khỏi mặt bên của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Halerm Dép Xác định chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Chiết suất n của chất làm bản mỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
P Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tính bề rộng quang phổ bậc 2 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Quang phổ thu được là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
dhdhn Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top