Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào?

Bài toán
Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ là $n_đ = 1,60$, đối với tia tím là $n_t = 1,69$. Ghép sát vào thấu kính trên là 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi
A. $n_t' = n_đ' + 0,09$.
B. $n_t' = 2n_đ' + 1$.
C. $n_t' = 1,5n_đ'$.
D. $n_t' = n_đ' + 0,01$.
 
Bài toán
Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ là $n_đ = 1,60$, đối với tia tím là $n_t = 1,69$. Ghép sát vào thấu kính trên là 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi
A. $n_t' = n_đ' + 0,09$.
B. $n_t' = 2n_đ' + 1$.
C. $n_t' = 1,5n_đ'$.
D. $n_t' = n_đ' + 0,01$.
Lời giải
Từ $$D=\left(n-1\right)\left( \dfrac{1}{R_1}+ \dfrac{1}{R_1}\right)\to \left\{\begin{matrix}
D_{dHT}=\left(n_d-1\right)\dfrac{2}{R}\\
D_{tHT}=\left(n_t-1\right)\dfrac{2}{R}
\end{matrix}\right.
;\left\{\begin{matrix}
D_{dPK}=\left(n'_d-1\right)\dfrac{2}{-R}\\
D_{tPK}=\left(n'_t-1\right)\dfrac{2}{-R}
\end{matrix}\right.$$
Vì tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau nên $D_{dHT}+D_{dPK}=D_{tHT}+D_{tPK}\Longrightarrow n'_t=n'_d+0,09$. Chọn A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Halerm Dép Xác định chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
triminhdovip137 Chiết suất n của chất làm bản mỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Góc chiết quang bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
X Tìm công suất Bài tập Sóng ánh sáng 6
chunhung Công suất phát sóng điện từ của ăngten trên vệ tinh gần bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Hải Quân Sau một phút hoạt động thì đối catốt nóng thêm: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Sai số tương đối của phép đo là ? Bài tập Sóng ánh sáng 11
K Sai số tương đối của phép đo là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
Sao Mơ Hỏi phải quay lăng kính một góc bằng bao nhiêu để tia ló màu đỏ truyền đối xứng qua lăng kính? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top