Xác định chiều của lực từ, lực điện tác dụng lên e

Bài toán
Thiết lập hệ trục Oxyz, trong một vùng không gian tồn tại một điện trường và một từ trường đều. Biết vecto cường độ điện trường song song , cùng chiều với Ox, vecto cảm ứng từ song song cùng chiều với Oy. Cho một chùm e quang điện chuyển động vào không gian thoe hướng Oz thì
A. Lực từ tác dụng lên e ngược hướng Ox
B. Lực từ tác dụng lên e cùng hướng Ox
C. Lực điện tác dụng lên e cùng hướng Ox
D. Lực điện tác dụng lên e cùng hướng Oy
 

Quảng cáo

Top