Hỏi trạng thái cuối và nhiệt độ cuối của nước là bao nhiêu?

Bài toán
Cung cấp 1 nhiệt lượng $210KJ$ cho 1 miếng băng có KL $720g$ ở nhiệt độ $-10^0 C$. Hỏi trạng thái cuối và nhiệt độ cuối của nước là bao nhiêu? Biết $C_b=2220J/Kg$, nhiệt nóng chảy $340J/g$.
 
Bài toán
Cung cấp 1 nhiệt lượng $210KJ$ cho 1 miếng băng có KL $720g$ ở nhiệt độ $-10^0 C$. Hỏi trạng thái cuối và nhiệt độ cuối của nước là bao nhiêu? Biết $C_b=2220J/Kg$, nhiệt nóng chảy $340J/g$.
Độ tăng nhiệt độ :
$$\Delta t=\dfrac{Q}{mc} = 131\dfrac{127}{333} \, \text{độ}$$
$\Rightarrow$ Nhiệt độ cuối : $$t =t_o+\Delta t \approx 121,38^oC$$
Khối lượng sau :
$$m=mo-\Delta m = 720-\dfrac{10500}{7} = \dfrac{1740}{17} \, (g)$$

P/s : chả nhớ mình làm mấy cái Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này bao giờ chưa :)) .
 
Nhiệt lượng để khối băng đến không độ xê là
$ Q_{1}= C_{b} m . \left( t-t_{0}\right)=15984 \left(J\right) $
Nhiệt lượng để bang tan hết
$ Q_{2} =\lambda m = 244800 \left(J\right) $
Nhận thấy $Q_{2} >Q_{0} $
$Q_{0} > Q_{1} $
do đó băng sẽ đến không độ xê và sẽ tan chảy mất một phần
Nhiệt độ cuối của hệ là không độ xê do có cả băng và nước
 
Độ tăng nhiệt độ :
$$\Delta t=\dfrac{Q}{mc} = 131\dfrac{127}{333} \, \text{độ}$$
$\Rightarrow$ Nhiệt độ cuối : $$t =t_o+\Delta t \approx 121,38^oC$$
Khối lượng sau :
$$m=mo-\Delta m = 720-\dfrac{10500}{7} = \dfrac{1740}{17} \, (g)$$

P/s : chả nhớ mình làm mấy cái Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này bao giờ chưa :)) .
die ròi
 
Bài toán
Cung cấp 1 nhiệt lượng $210KJ$ cho 1 miếng băng có KL $720g$ ở nhiệt độ $-10^0 C$. Hỏi trạng thái cuối và nhiệt độ cuối của nước là bao nhiêu? Biết $C_b=2220J/Kg$, nhiệt nóng chảy $340J/g$.
Độ tăng nhiệt độ :
$$\Delta t=\dfrac{Q}{mc} = 131\dfrac{127}{333} \, \text{độ}$$
$\Rightarrow$ Nhiệt độ cuối : $$t =t_o+\Delta t \approx 121,38^oC$$
Khối lượng sau :
$$m=mo-\Delta m = 720-\dfrac{10500}{7} = \dfrac{1740}{17} \, (g)$$

P/s : chả nhớ mình làm mấy cái Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này bao giờ chưa :)) .
Hơn $100^0$ thì còn j là nước nữa
Bài này ra trạng thái cuối là $0^0C$ 1 phần hóa lỏng 1 phần vẫn là rắn
$Q = C_bm.10 + \lambda m_0$ với $m_0$ là phần băng tan thành nước
 
Hơn $100^0$ thì còn j là nước nữa
Bài này ra trạng thái cuối là $0^0C$ 1 phần hóa lỏng 1 phần vẫn là rắn
$Q = C_bm.10 + \lambda m_0$ với $m_0$ là phần băng tan thành nước
Hóa ra là em chưa làm bao giờ à. Ngại quá :" title="blushing :">" data-shortname=":">" />
 

Quảng cáo

Top