Nhiệt lượng cần cung cấp cho He là bao nhiêu để tăng thể tích của nó lên 2 lần?

Bài toán
Một bình hình trụ thẳng đứng chứa 2 phần khí, tách biệt với nhau và với môi trường xung quanh bởi 2 pít tông giống nhau khối lượng M mỗi cái (hình vẽ). Phần trên của bình chứa $H_2$, phần dưới chứa He. Ban đầu thể tích của mỗi phần giống nhau và khoảng cách giữa các pít tông là H. Phần dưới được nung nóng từ từ. Nhiệt lượng cần cung cấp cho He là bao nhiêu để tăng thể tích của nó lên 2 lần? Khoảng cách giữa các pít tông bằng bao nhiêu sau một khoảng thời gian dài – khi mà nhiệt độ các phần bằng nhau? Nhiệt dung của thành bình và pít tông có thể bỏ qua. Bên ngoài không có không khí, sự tản nhiệt ra môi trường xung quanh bỏ qua. Sự truyền nhiệt của pít tông ngăn cách 2 phần khí rất nhỏ – trong thời gian đun nóng nhiệt lượng truyền vào ngăn trên thực tế là không được.
 

Quảng cáo

Top