Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó .

Bài toán
Một con lắc dao động $x = 10\cos(10 \pi t + \dfrac{\pi}{2})$ cm . Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Một con lắc dao động $x = 10\cos(10 \pi t + \dfrac{\pi}{2})$ cm . Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó .
Thế năng của vật bằng động năng của vật nên
$x=\pm \dfrac{A\sqrt{2}}{2}
\Rightarrow \tan \left ( 10\pi t+\dfrac{\pi}{2} \right )=\pm 1\Rightarrow ...$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Công thức cho bạn. Khi $W_đ=n.W_t$.
Ta có $A=\pm \dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$
P/S Công thức cần cho vào thẻ đô la thì mới hiện!
Thân!
Đã sửa!
N.SMOD!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm thời điểm lò xo không bị biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
S Tìm $T, v_{max}, h_{max}$ và góc $y_{max}$? Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm biên độ của ván để vật bung lên độ cao h=50cm Bài tập Dao động cơ 0
A Tìm tỉ số $\frac{m}{M}$ để vật không va chạm lần 2 Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm vận tốc nhỏ nhất để vật có thể rời tường! Bài tập Dao động cơ 1
A Tìm biên độ và cơ năng con lắc đơn khi di chuyển! Bài tập Dao động cơ 14
A Tìm biên độ $A_{2}$ Bài tập Dao động cơ 5
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
Hongngocc Khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ +3,5 cm đến vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
congchuaxuxu97 Thời gian kể từ lúc áp phanh đến lúc đĩa dừng lại bằng Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Thời gian ngắn nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng Bài tập Dao động cơ 4
Z Tình khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần ... Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Khoảng cách hai vật tại thời điểm lò xo bị nén cực đại lần thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị giãn $6cm$ lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Khoảng thời gian ngắn nhất để lực đàn hồi của lò xo kéo đầu cố định của lò xo lại Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí cm theo chiều âm của trục tọa độ ? Bài tập Dao động cơ 13
anzaiii Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s) Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Thời gian lò xo bị nén trong nửa chu kì đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
N Sau khoảng thời gian $t_{2}$ = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường: Bài tập Dao động cơ 1
N Hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình ? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Tốc độ cực đại của vật sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -1,4 cm bao nhiêu lần? Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Quãng đường mà chất điểm đã đi qua sau 9,5 (s) kể từ lúc t = 0? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top