Ở giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất, cùng màu vạch sáng trung tâm còn bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng . Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ ${\lambda}_1 = 0,56 \mu m$ và ${\lambda}_2$ với $0,67 \mu m < {\lambda}_2 < 0,74\mu m$ , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ ${\lambda}_2 $. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ ${\lambda}_1$ , ${\lambda}_2$ và ${\lambda}_3$ , với ${\lambda}_3 =\dfrac{7}{12}{\lambda}_2$ , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ?
A. 25
B. 23
C. 21
D. 19
Các bạn giải chi tiết hộ mình nhé, mình muốn hiểu rõ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán. Xin cảm ơn !
 
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng . Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ ${\lambda}_1 = 0,56 \mu m$ và ${\lambda}_2$ với $0,67 \mu m < {\lambda}_2 < 0,74\mu m$ , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ ${\lambda}_2 $. Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ ${\lambda}_1$ , ${\lambda}_2$ và ${\lambda}_3$ , với ${\lambda}_3 =\dfrac{7}{12}{\lambda}_2$ , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ?
A. 25
B. 23
C. 21
D. 19
Các bạn giải chi tiết hộ mình nhé, mình muốn hiểu rõ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán. Xin cảm ơn !
Lời gải:
Mình xét trong khỏng vân trung tâm và vân sáng cùng màu gần nó nhất nha^^
Trong khoảng hai vân trùng nhau có 6 vân của bức xạ ${\lambda}_2$. Vậy vân trùng nhau là vân sáng bậc 7
  • Ta có: $$k_1{\lambda}_1=7{\lambda}_2.$$
$${\lambda}_2=\dfrac{k_1.0,56}{7}.$$
$$0,37\leq\dfrac{k_1.0,56}{7} \leq 0,72.$$
$$8,375\leq k_1 \leq 9.$$
  • Ta được:$$\lambda_1=0,56;\lambda_2=0,72;\lambda_3=0,42.$$Đến đây đơn giản rôi. Bạn tự làm tiếp nhes^^.
  • ChọnC
Thanks @lied
 
Lời gải:
Mình xét trong khỏng vân trung tâm và vân sáng cùng màu gần nó nhất nha^^
Trong khoảng hai vân trùng nhau có 6 vân của bức xạ ${\lambda}_2$. Vậy vân trùng nhau là vân sáng bậc 7
  • Ta có: $$k_1{\lambda}_1=7{\lambda}_2.$$
$${\lambda}_2=\dfrac{k_1.0,56}{7}.$$
$$0,37\leq\dfrac{k_1.0,56}{7} \leq 0,72.$$
$$8,375\leq k_1 \leq 9.$$
  • Ta được:$$\lambda_1=0,56;\lambda_2=0,72;\lambda_3=0,42.$$Đến đây đơn giản rôi. Bạn tự làm tiếp nhes^^.
  • ChọnB
Sai rồi bạn đáp số là 21. Violet giải ra 23 nhưng đó là vạch sáng, còn ở đây đề hỏi số vạch sáng ĐƠN SẮC.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Ở vân giao thoa thứ mấy bắt đầu có xảy ra chồng chất các vân sáng giữa hai phổ vân sáng liên tiếp ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là? Bài tập Sóng ánh sáng 15
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhiệt lượng tỏa ra ở đối catot trong 5 phút là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
apple13197 Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vết sáng ở đấy bể có một vạch màu trắng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
dungpro1511 Ở M là vân sáng bậc mấy của bức xạ màu vàng ?? Bài tập Sóng ánh sáng 7
L Trền bề rộng 5cm ở phía trên của vân trung tâm với điểm gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm... Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trên màn quan sát, ở cùng một phía so với vân trung tâm, vân tối thứ 5 của bức xạ có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 4
L Tính $\lambda _{2}$ biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đấy bể có một vạch sáng màu trắng Bài tập Sóng ánh sáng 0
adamdj Độ rộng của dải sáng ló ra ở mặt kia của bản là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Trên đoạn MN = 30mm (M và N ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Nếu tăng khoảng cách a một đoạn y thì M là vân sáng bậc 3k. Nếu tăng a một đoạn 2y thì ở M là Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Thời gian ngắn nhất mà ở vị trí $x=0$ xuất hiện liên tiếp 2 lần vân tối. Bài tập Sóng ánh sáng 6
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ 3 cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và lam Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Vân trung tâm( chính giữa) một khoảng 4,725mm có vân tối thứ. Bài tập Sóng ánh sáng 1
A Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất thu được trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 0
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
K Trên màn quan sát thấy trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hải Quân Tính khoảng cách giữa vết sáng đỏ và vết sáng tím thu được trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 10
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách giữa 2 vân sáng trùng nhau liên tiếp là Bài tập Sóng ánh sáng 3
mpmikisg Khoảng cách giữa 2 khe lúc sau là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
lovesweetback Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh Bài tập Sóng ánh sáng 0
0 Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hoàng Phong Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là Bài tập Sóng ánh sáng 2
cuonghp96 Khoảng cách giữa màn và mặt phẳng hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 3
thu4996 Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Khoảng cách giữa hai khe là Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
H Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có Bài tập Sóng ánh sáng 18
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Số vân sáng giữa hai vân trùng Bài tập Sóng ánh sáng 1
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
A Tìm khoảng cách giữa hai khe sáng Bài tập Sóng ánh sáng 4
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
San Bằng Tất Cả Xác định khoảng cách giữa $2$ vết sáng đó. Bài tập Sóng ánh sáng 2
untilyou1996 Tính khoảng cách giữa hai vạch đen trên giấy Bài tập Sóng ánh sáng 2
anzaiii Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top