Chọn câu sai về các bức xạ

Câu hỏi
Chọn câu sai:
A. Các sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X đều là các sóng điện từ có bước sóng giảm dần
B. Cách phát và thu các sóng đều giống nhau
C. Với các bức xạ có bước sóng càng dài thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa
D. Các bức xạ có bước sóng càng ngắn thì có tính đâm xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang một số chất và dễ ion hoá không khí
 
Câu hỏi
Chọn câu sai:
A. Các sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X đều là các sóng điện từ có bước sóng giảm dần
B. Cách phát và thu các sóng đều giống nhau
C. Với các bức xạ có bước sóng càng dài thì càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa
D. Các bức xạ có bước sóng càng ngắn thì có tính đâm xuyên càng mạnh, dễ tác dụng lên kính ảnh, dễ làm phát quang một số chất và dễ ion hoá không khí
Chọn đáp án B.
Chỉ cần chú ý câu chữ khẳng định hoàn toàn của nhận xét là có thể chọn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Chọn câu đúng về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
K Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
apple13197 Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
To_Be_The_Best Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
tkvatliphothong Chọn giải thích đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thehiep Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 10
triminhdovip137 Câu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 11
NTH 52 Trong các câu sau, câu trả lời đúng nhất là? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
shochia Phát biểu sai là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
triminhdovip137 Kết luận nào sau đây là sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2

Quảng cáo

Top