Giao thoa lưỡng lăng kính

Bài toán
Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 lăng kính A,B các góc chiết quang đêo bằng 20', có chung đáy được làm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,5. Học sinh đó đặt nguồn sáng điểm S trong mặt phẳng chung của hai đáy cách 2 lăng kính một khoảng d=50 cm phát as đơn sắc, bước sóng $\lambda =600 nm$. Một màn E cách 2 lăng kính một khoảng d'=70 cm.Hỏi số vân sáng học sinh đó quan sát đc trên màn E là:
A. 17
B. 15
C. 19
D. 20
 
Bài toán
Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với 2 lăng kính A,B các góc chiết quang đêo bằng 20', có chung đáy được làm bằng thủy tinh có chiết suất n=1,5. Học sinh đó đặt nguồn sáng điểm S trong mặt phẳng chung của hai đáy cách 2 lăng kính một khoảng d=50 cm phát as đơn sắc, bước sóng $\lambda =600 nm$. Một màn E cách 2 lăng kính một khoảng d'=70 cm.Hỏi số vân sáng học sinh đó quan sát đc trên màn E là:
A. 17
B. 15
C. 19
D. 20
Bài làm:
Ta có:
Các tia sáng từ S phát ra, sau khi đi qua lăng kính bị lệch một góc :
$$\alpha = (n-1)A.$$
Khoảng cách giữa hai nguồn bằng:
$$a=S_1.S_2 = 2.d(n-1)A.$$
Với $d=50 cm$
Ta có:
$$a=3mm.$$
Khoảng vân :
$$i=\dfrac{\lambda.D}{a}=\dfrac{\lambda.(d+d')}{a}=0,24 mm.$$
Số vân sáng quan sát được nhiều nhất bằng:
$$T=1+2.\dfrac{E_1E_2}{2i}.$$
Với $E_1E_2$ là bề rộng của vùng giao thoa.
$$\dfrac{E_1E_2}{S_1S_2}=\dfrac{d'}{d}=4,2 mm.$$
Thay số ta có số vân nhiều nhất bằng 17.
Tuy nhiên, thực tế do hiện tượng nhiễu xạ nên số vân quan sát được thường nhỏ hơn 17 vài vân!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Giao thoa sóng ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
thần lực vương Giao thoa sóng ánh sáng hai bước xạ Bài tập Sóng ánh sáng 0
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
minhtangv Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 5
Nguyễn Thị Khánh Hà Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối Bài tập Sóng ánh sáng 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phải đặt màn E cách thấu kính 1 đoạn nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể quan sát được vân giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
0 Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ Bài tập Sóng ánh sáng 0
datanhlg Bề rộng trên trường giao thoa là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
S Trên màn giao thoa không tồn tại vị trí mà ở đó có Bài tập Sóng ánh sáng 3
phatthientai Khoảng vân giao thoa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
Lê Mai Xuân Giao thoa với thấu kính Bi-ê. Tìm độ rộng của vùng giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 5
091031103 Trên vùng rộng giao thoa 10 mm ta quan sát được tối da bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
chinhanh9 Trên vùng giao thoa rộng 10 mm, mắt ta quan sát được tối đa bao nhiêu vị trí có vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Ở vân giao thoa thứ mấy bắt đầu có xảy ra chồng chất các vân sáng giữa hai phổ vân sáng liên tiếp ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Trần Nhật Phong Để quan sát được các vân giao thoa thì phải đặt dây tóc bóng đèn cách hai khe một khoảng tối thiểu ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Love_is_so_vague Trên màn quan sát đủ rộng, số màu của hệ vân giao thoa là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Trên bề rộng của trường giao thoa 15mm, số vân sáng quan sát được? Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Vân tối thứ 3 của hệ vân giao thoa cách vân trung tâm một một đoạn bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
wtuan159 Khoảng vân giao thoa trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
Heavenpostman Phát biểu nào sau đây nói về giao thoa ánh sáng là không đúng? Bài tập Sóng ánh sáng 4
T Xác định bước sóng trong giao thoa ánh sáng: Bài tập Sóng ánh sáng 1
2 Khoảng vân giao thoa quan sát được trên màn sau khi đặt bản mặt song song có giá trị? Bài tập Sóng ánh sáng 14
B Tìm bước sóng trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Tính $\lambda _{2}$ biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Điều kiện để có giao thoa trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm (hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân Bài tập Sóng ánh sáng 2
D Số cực đại giao thoa của ánh sáng màu lục và màu tím giữa hai vân sáng liên tiếp nói trên là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
•One-HicF Hỏi trên miền giao thoa với bề rộng 6 cm thì xuất hiện bao nhiêu vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 0
NTH 52 Vân giao thoa dịch chuyển thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 9
D Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ ... Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
lvcat Tìm độ dịch chuyển hệ vân giao thoa khi đặt một bản mặt song song trước một khe sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
T [Hsg Thanh Hóa 2012] Xác định khoảng vân trong giao thoa ánh sáng. Bài tập Sóng ánh sáng 2
nguyenthanhdieu Trong thí nghiệm giao thao với 2 bức xạ đơn sắc màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 2
linh Nếu tần số sóng mang là 0.9 MHz thì giao động âm tần có tần sồ? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top