Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catốt

Bài toán
Một ống Rơnghen phát tia X có bước sóng ngắn nhất 5.10-10 m. Bỏ qua vận tốc ban đầu của các electron khi bứt ra khỏi catốt. Giả sử 100% động năng của các electron biến thành nhiệt làm nóng đối catốt và cường độ dòng điện chạy qua ống là I = 2mA. Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catốt trong 1 phút là :
A. 298,125 J.
B. 29,813 J.
C. 928,125 J.
D. 92,813 J.
 
Bài toán
Một ống Rơnghen phát tia X có bước sóng ngắn nhất 5.10-10 m. Bỏ qua vận tốc ban đầu của các electron khi bứt ra khỏi catốt. Giả sử 100% động năng của các electron biến thành nhiệt làm nóng đối catốt và cường độ dòng điện chạy qua ống là I = 2mA. Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catốt trong 1 phút là :
A. 298,125 J.
B. 29,813 J.
C. 928,125 J.
D. 92,813 J.
Bài làm:
Số e tới đập vào đối catot trong 1s là:
$$n=\dfrac{I}{e} =\dfrac{2.10^{-3}}{1,6.10^{-19}}=1,25.10^{16}.$$
Năng lượng của một photon tia X là:
$$W = W_{đ max}=\dfrac{hc}{\lambda_{min}}=3,975.10^{-16}.$$
Nhiệt lượng tỏa ra trong 1 phút bằng:
$$Q=n.W.60 =298,125.$$
Chọn $A$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
rainmeteror Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung cấp cho đối âm cực: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Nhiệt độ của nước khi vừa ra khỏi ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Nguyên tử hiđrô phải hấp thụ phôtôn có năng lượng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Mức năng lượng của nguyên tử Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Khối lượng động của photon ứng với bức xạ này là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Phạm Ngọc Bách Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
proboyhinhvip Mô men động lượng của electron quanh hạt nhân là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Heavenpostman Hiệu suất lượng tử ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
sooley Năng lượng tối thiểu của các hạt $\alpha$ để phản ứng có thể xảy ra bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
M Trong một phút khối lượng nước chảy qua đối catôt bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên khi dùng hết 1g $D_{1}^{2}$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí Hêli là Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
L Năng lượng toả ra khi 1 kmol heli được tạo thành là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
daodongco Trong một giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Khối lượng của điện tử bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Năng lượng của photon có bước sóng $\lambda _{1}$ là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
M Phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Nắng Năng lượng Ion hóa của Hidro nhận giá trị nào. Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Nắng Tính năng lượng của photon. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Năng lượng và tần số của mỗi phôtôn sinh ra do sự hủy cặp electron-pôzitrôn khi động năng ban đầu.. Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Lượng tử ánh sáng 53
N Hiệu suất lượng tử là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Sao Mơ Hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top