Hệ thức nào sau đây đúng ?

Câu hỏi
Lần lượt đặt vào 2 đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp các điện áp xoay chiều $u_{1};u_{2};u_{3}$
có cùng giá trị hiệu dung nhưng tần số khác nhau thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là
$i_{1}=I_{0}.\cos(100\pi t)(A);i_{2}=I_{0}.\cos(120\pi t+\dfrac{2\pi }{3}) (A);i_{3}=I\sqrt{2}.\cos(110\pi t-\dfrac{2\pi }{3})(A)$ Hệ thức đúng là:
A. $I> \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
B. $I\leq \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
C. $I< \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
D. $I= \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Lần lượt đặt vào 2 đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp các điện áp xoay chiều $u_{1};u_{2};u_{3}$
có cùng giá trị hiệu dung nhưng tần số khác nhau thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là
$i_{1}=I_{0}.\cos(100\pi t)(A);i_{2}=I_{0}.\cos(120\pi t+\dfrac{2\pi }{3}) (A);i_{3}=U\sqrt{2}.\cos(110\pi t-\dfrac{2\pi }{3})(A)$ Hệ thức đúng là:
A. $I> \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
B. $I\leq \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
C. $I< \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
D. $I= \dfrac{I_{0}}{\sqrt{2}}$
Bài làm:
Ta có 2 trường hợp đầu có cùng I, và U nên tổng trở coi bằng nhau.
$$L\omega_1 -\dfrac{1}{C\omega_1} = \dfrac{1}{C.\omega_2} -L\omega_2.$$
$$\Rightarrow LC.\omega_1.\omega_2 =1.$$
Tần số làm cộng hưởng bằng:
$$\omega_o =\sqrt{\omega_1.\omega_2} \approx 109,5 \pi.$$
Trong 3 tần số, chỉ có $120\pi $ gần với $\omega_o$ nhất.
Vậy ta có:
$$I\sqrt{2} > I_o.$$
Chọn $A$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cái này dùng đồ thị cộng hưởng nhìn ra ngay
Khi w=100 hoặc 120 thì cùng I nên khi w=110 có $I\sqrt{2}>I_{O}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huynhcashin Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 2
P Hệ thức đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
ku8854 Hệ số công suất lớn nhất và nhỏ nhất Lí thuyết Điện xoay chiều 1
lvcat Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong máy phát điện Lí thuyết Điện xoay chiều 4
H Tức thời Thắc mắc về biểu thức hiệu điện thế Lí thuyết Điện xoay chiều 6
G Công thức Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoangnhatphongt32 Chứng minh công thức Lí thuyết Điện xoay chiều 0
Trà My HVCS Thắc mắc về công thức vật lý Lí thuyết Điện xoay chiều 0
superstar Trong điện xoay chiều có công thức nào $P=P\cos\alpha$ không nhỉ Lí thuyết Điện xoay chiều 2
BlackWolf25 Phát biểu nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
hoankuty Hỏi độ sáng của đèn thay đổi như thế nào? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
NTH 52 Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
K Phát biểu nào sau đây về dòng điện xoay chiều không đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Huy Nguyễn MBA Dòng điện trong cuộn sơ cấp và thứ cấp thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
N Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
proboyhinhvip Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau Lí thuyết Điện xoay chiều 5
thanh thương Kết luận nào sau đây về tụ điện trong mạch điện xoay chiều không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 4
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 Phát biểu nào sau đây không sai? Lí thuyết Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Phát biểu nào đúng về dòng điện xoay chiều? Lí thuyết Điện xoay chiều 3
N Kết luận nào đúng? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
KSTN_BK_95 MPĐ Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều ? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Trong cách mắc hình sao, nhận định nào là đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 3
N Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 Phát biểu nào không đúng Lí thuyết Điện xoay chiều 6
H MBA Biện pháp nào sau đây không góp phần làm tăng hiệu suất của máy biến áp Lí thuyết Điện xoay chiều 3
To_Be_The_Best Khoảng cách giữa các bản tụ thay đổi như thế nào ? Lí thuyết Điện xoay chiều 4
Sao Mơ Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ? Lí thuyết Điện xoay chiều 6
Sao Mơ Phát biểu nào sau đây đối với động cơ không đồng bộ 3 pha là không đúng ? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
NTH 52 Phát biểu nào đúng với cuộn dây thuần cảm? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
thehiep Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra ở (các) bộ phận nào Lí thuyết Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top