Kết luận nào sau đây là sai

Câu hỏi
Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của 1 điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về tương quan giữa $E$ và $B$ của điện từ trường đó?
A. $E$ và $B$ biến thiên điều hòa với cùng tần số
B. $E$ và $B$ dao động theo hai phương vuông góc với nhau
C. $E$ và $B$ dao động cùng pha
D. $E, V, B$ theo thứ tự là một tam diện thuận ($V$ là vận tốc truyền sóng)
 
Theo mình đáp án: B vì các $vecter$ vuông góc với nhau chứ không phải dao động theo hai phương khác nhau. Chúng giao động cùng phương theo phương truyền sóng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Q Lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
huynhcashin Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
lkshooting Điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng vật lý xảy ra ở lân cận M: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
To_Be_The_Best Dao động nào có thể có năng lượng giảm dần theo thời gian Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 7
triminhdovip137 Câu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 11
To_Be_The_Best Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
KSTN_BK_95 Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2

Quảng cáo

Top