Một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ:

Bài toán
Theo thuyết tương đối, một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ:
A. $1,8.{10}^{5}k \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $2,4.{10}^{5}k \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $5,0.{10}^{5}k \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $5,0.{10}^{8}k \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Theo thuyết tương đối, một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ:
A. $1,8.{10}^{5}km/s$
B. $2,4.{10}^{5}km/s$
C. $5,0.{10}^{5}km/s$
D. $5,0.{10}^{8}km/s$
Bài làm
Thời điểm này thì cứ công thức mà ốp thôi:​
\[ E=E_0+W_đ \Rightarrow E=\dfrac{5}{4}.E_0\]​
\[ \Rightarrow \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}=\dfrac{5}{4}.m_0\]​
Giải ra ta được $v=1,8.10^5 km/s$​
Chọn A
 
Bài làm
Thời điểm này thì cứ công thức mà ốp thôi:
\[ E=E_0+W_đ \Rightarrow E=\dfrac{5}{4}.E_0\]
\[ \Rightarrow \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}=\dfrac{5}{4}.m_0\]
Giải ra ta được $v=1,8.10^5 km/s$
Chọn A
Bạn cho mình hỏi công thức đó ở đâu thế mình chưa thấy bao giờ cả. Phiền bạn giải thích rõ hơn chút. Cảm ơn.
 
Bài toán
Theo thuyết tương đối, một hạt có năng lượng nghỉ gấp $4$ lần động năng của nó, thì hạt chuyển động với tốc độ:
A. $1,8.{10}^{5}km/s$
B. $2,4.{10}^{5}km/s$
C. $5,0.{10}^{5}km/s$
D. $5,0.{10}^{8}km/s$
Bài làm:
Ta có :
$$(m-m_o)c^2 =0,25 m_o.c^2.$$
$$\Rightarrow m=\dfrac{m_o}{\sqrt{1-\left(\dfrac{v}{c}\right)^2}}=1,25 m_o.$$
Từ đó ta có:
$$v=0,6 c=1,8.10^8(m/s).$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
banana257 Thời gian từ lúc số hạt giảm một nửa đến lúc số hạt giảm e lần Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Ruichuchoe Năng lượng toả ra trong một phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Huy Nguyễn Khối lượng uranium cần để cấp điện cho 90 triệu dân trong một năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Một vật có khối lượng nghỉ là m, có động năng la W thì vận tốc của vật là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
NTH 52 Lượng u-ra-ni tiêu thụ trong một năm? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
adamdj Lương heli tạo thành trong một năm trong lòng mặt trời Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Bài tập về thể tích máu của một người Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
hana no sakura Hạt notron có độ hụt khối không? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Vận tốc hạt nhân sinh ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Dùng photon có vận tốc ban đầu Vo bắn vào hạt nhân 7Li3 đứng yên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ bay ra của hạt oxi xấp xỉ bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
please help Động năng hạt $\alpha$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
G Động năng hạt $\alpha$ là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Hai hạt có cùng động năng là hai hạt nào? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ĐỗĐạiHọc2015 Số hạt nhân của nguồn này phân rã trong 3h là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tốc độ hạt nhân X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Động năng mỗi hạt X là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Hạt thứ 2 bị phân rã vào thời điểm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
datanhlg Topic: Hạt nhân nguyên tử Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
hao.baobinh10 Khối lượng hạt nhân X khi đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
datanhlg Độ hụt khối hình thành hạt nhân $_{2}He^{3}$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Enzan Số hạt nhân $Rn^{222}$ được tạo thành trong năm thứ $786$ xấp xỉ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
cuonghp96 Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
highhigh Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra, năng lượng tối thiểu hạt $\alpha $ để phản ứng xảy ra : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Động năng của hạt nhân C là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top