Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài

Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài
A. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ cao
B. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.
C. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.
D. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do tấm kim loại cọ xát các vật bằng len, dạ.
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài
A. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ cao
B. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.
C. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác.
D. là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại do tấm kim loại cọ xát các vật bằng len, dạ.
Đối chiếu định nghĩa. Chọn đáp án B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
apple13197 Chọn phát biểu đúng khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai khi nói về laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Tăng Hải Tuân Tìm phát biểu đúng về hiện tượng Héc-xơ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Tìm phát biểu sai về hiện tượng phát xạ của hidro Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Chọn phát biểu sai Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
Thái Hoàng Số photon phát ra khi đi từ quỹ đạo ngoài về quỹ đạo phía trong Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
S Phôtôn nào được phát xạ do cảm ứng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Có thể phát hiện tia hồng ngoại bằng ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
P Lượng tử năng lượng của ánh sáng đơn sắc này tính theo công thức nào sau đây? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
tkvatliphothong Hiện tượng nào không liên quan đến dòng điện dịch? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8

Quảng cáo

Top