Quang electron là

Câu hỏi
Quang electron là
A. các electron bị ánh sáng làm bật ra khỏi bề mặt kim loại trong hiện tượng quang điện
B. các electron trên bề mặt tinh thể kim loại
C. các electron tự do
D. các electron liên kết, nằm sâu trong tinh thể kim loại
 
Câu hỏi
Quang electron là
A. các electron bị ánh sáng làm bật ra khỏi bề mặt kim loại trong hiện tượng quang điện
B. các electron trên bề mặt tinh thể kim loại
C. các electron tự do
D. các electron liên kết, nằm sâu trong tinh thể kim loại
Khi chiếu ánh sáng thích hợp có bước sóng $\lambda \le \lambda_0$ thì electron bật ra khỏi tấm kim loại gọi là quang electron.
Chọn đáp án A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
giabg HELP-lí thuyết phát quang Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
V Trong quang phổ vạch của hidro có mấy dãy? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 11
M Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
nothing2 Sự bức xạ nhiệt có phải là sự phát quang hay không ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
proboyhinhvip Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là sự phát quang ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
Alitutu Cường độ dòng quang điện thay đổi như thế nào so với khi dùng kính một màu nào đó? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Trên màn quan sát của kính quang phổ sẽ thu được Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Hiệu điện thế hãm trong hiện tượng quang điện âm hay dương? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
Tăng Hải Tuân Hiện tượng quang điện ngoài là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiện tượng quang điện Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
S Sự phát quang xảy ra ? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường này là một đường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 6
Alitutu Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử sẽ bức xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
NTH 52 Khi các electron trở về các quỹ đạo bên trong, nguyên tử: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Trong các trạng thái sau, trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro có thể là? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9
violeta95 Sự phát xạ cảm ứng là sự phát xạ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 10
rainmeteror Giá trị $r_1$ là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
S Người ta không thấy êlectron bật ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu chùm sáng đơn sắc vào nó là vì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Sao Mơ Hiện tượng xảy ra là: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
D Phát biểu nào là sai? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top