Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì

Câu hỏi
Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì hiện tượng quang điện không xảy ra. Điều đó chứng tỏ
A. hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi cường độ của chùm sáng kích thích lớn
B. hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với ánh sáng nhìn thấy
C. hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với tia hồng ngoại
D. hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với tia tử ngoại
 
Trả Lời:
Theo mình nghĩ thì thế này nhé không chắc chắn đâu!
Mình phân vân A và D nhưng mình nghĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có nói là "hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại" thì không có nghĩa là hấp thụ hết nên vẫn có ánh sáng tử ngoại đi qua nhưng cường độ yếu nên không có hiện tượng quang điện.Còn câu A thì có cường độ ánh sáng mạnh nên xảy ra quang điện
Chọn A
 
Trả Lời:
Theo mình nghĩ thì thế này nhé không chắc chắn đâu!
Mình phân vân A và D nhưng mình nghĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có nói là "hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại" thì không có nghĩa là hấp thụ hết nên vẫn có ánh sáng tử ngoại đi qua nhưng cường độ yếu nên không có hiện tượng quang điện.Còn câu A thì có cường độ ánh sáng mạnh nên xảy ra quang điện
Chọn A
Cậu có chút nhầm lẫn về lý thuyết rồi. Hiện tượng quang điện xảy ra hay không chỉ phụ thuộc vào:
  1. Bản chất kim loại.
  2. Bước sóng ánh sáng chiếu tới.
  3. Điện tích của kim loại khi được chiếu sáng.
Như vậy nó không hề phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mạnh hay yếu. Câu này mình cũng không chắc đáp án D là đúng. Nhưng theo mình đáp án đúng nhất là D
 
Cậu có chút nhầm lẫn về lý thuyết rồi. Hiện tượng quang điện xảy ra hay không chỉ phụ thuộc vào:
  1. Bản chất kim loại.
  2. Bước sóng ánh sáng chiếu tới.
  3. Điện tích của kim loại khi được chiếu sáng.
Như vậy nó không hề phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mạnh hay yếu. Câu này mình cũng không chắc đáp án D là đúng. Nhưng theo mình đáp án đúng nhất là D
kiemro721119 !
Mình thấy cậu nói cũng đúng. Nhưng mình thấy vẫn có chỗ không thỏa đáng ở chỗ . Nếu vật có $\lambda _{0}=0,46(\mu m)$ nếu chiếu ánh sáng có $\lambda =0,38(\mu m)$ (Là ánh sáng nhìn thấy có màu tím) thì vẫn xảy ra hiện tượng quang điện ngoài. Tức không phải chỉ có tia tử ngoại mới xảy ra quang điện ngoài.
 
kiemro721119 !
Mình thấy cậu nói cũng đúng. Nhưng mình thấy vẫn có chỗ không thỏa đáng ở chỗ . Nếu vật có $\lambda _{0}=0,46(\mu m)$ nếu chiếu ánh sáng có $\lambda =0,38(\mu m)$ (Là ánh sáng nhìn thấy có màu tím) thì vẫn xảy ra hiện tượng quang điện ngoài. Tức không phải chỉ có tia tử ngoại mới xảy ra quang điện ngoài.
Nói chung đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 câu này không hợp lí anh Lil.Tee ạ. Cứ thấy từ "chỉ" là không hợp lí rồi :D
 
Tức không phải chỉ có tia tử ngoại mới xảy ra quang điện ngoài.
Nói chung đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 câu này không hợp lí anh Lil.Tee ạ. Cứ thấy từ "chỉ" là không hợp lí rồi :D
Các em chú ý là, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 người ta không bảo hiện tượng quang điện chỉ xảy ra với tia tử ngoại trong mọi trường hợp, mà ở đây người ta xét trong đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thôi. Ban đầu người ta chắn chùm sáng hồ quang bằng môt tấm thủy tinh dày (một chất hấp thụ mạnh ánh sáng tử ngoại) thì hiện tượng quang điện không xảy ra đối với kim loại người ta đang xét. Xong người ta hỏi "Điều đó chứng tỏ hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với kim loại đó khi... ?"
Đáp án là D. hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với tia tử ngoại chiếu vào kim loại người ta đang xét. Vì khi chắn tấm thủy tinh thì hiện tượng quang điện không xảy ra nữa, do thủy tinh hấp thụ rất mạnh tia tử ngoại.
Tuy nhiên, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như này chưa chặt và khó hiểu, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cần diễn giải một vài từ nữa cho dễ hiểu hơn :).
Anh post lên để các em thảo luận ;).
 

Quảng cáo

Top