Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ đến $S_1$

Bài toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$ & $S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có phương trình $ u_1=a\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=a \cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
 
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
Đ/A: 9,5(cm). :smile:
Lời giải
Xét điểm M có $u_M=U_0\sqrt{3}\cos\left(40\pi. T+\dfrac{\pi}{6} -\dfrac{2\pi. D}{\lambda}\right)$

Để M cùng pha với $S_1 thì \dfrac{\pi}{6} -\dfrac{2\pi. D}{\lambda} =\dfrac{\pi}{3} -k2.\pi$
$\Rightarrow d= -\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \ge 10$
Với $\lambda =1,5 cm$ ta được$ k \ge 6,75 \Rightarrow k=7 $
Thay vào ta được $d =10,375 cm$

P/S : khi viết phương trình sóng ta viết $u=2a\cos...$ chứ không viết U=... nhé bạn .
 
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
Đ/A: 9,5(cm). :smile:
Lời Giải:
Ta có : $u_M=2A \cos\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right) \cos\left(\omega t +\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right)$
Ta có độ lệch pha giữa $M$ & $A$ là $$ \Delta \varphi=\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{2\pi d}{\lambda}+\dfrac{\pi}{6}$$
M cùng pha với $A$;
suy ra:$ $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi d}{\lambda}=k 2 \pi$$
$\to d=k \lambda- \dfrac{\lambda}{12} \ge AO=10$
$\to k \ge 6,58$
$\to K_{min}=7$
Thay vào thấy $d=10,375\left(cm\right)$
Mod: bạn quote lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết xem để biết cách gõ cho lần sau nhé.
 
lvcat đã viết:
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
Đ/A: 9,5(cm).
:smile:
Lời giải
Xét điểm M có $u_M=U_0\sqrt{3}\cos\left(40\pi. T+\dfrac{\pi}{6} -\dfrac{2\pi. D}{\lambda}\right)$

Để M cùng pha với $S_1 thì \dfrac{\pi}{6} -\dfrac{2\pi. D}{\lambda} =\dfrac{\pi}{3} -k2.\pi$ chỗ này
$\Rightarrow d= -\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \ge 10$
Với $\lambda =1,5 cm$ ta được$ k \ge 6,75 \Rightarrow k=7 $
Thay vào ta được $d =10,375
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Tìm khoảng cách có thể của PQ khi OP=8(cm)? Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
Iukk Tìm điều kiện về khoảng cách từ AB đến CD sao cho trên CD chỉ có 3 cực đại Bài tập Sóng cơ 12
To_Be_The_Best Tìm khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Đ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B Bài tập Sóng cơ 7
tkvatliphothong Tìm khoảng cách MN Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách ngắn nhất từ M tới đường thẳng qua $O_1 O_2$ Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm khoảng cách MN Bài tập Sóng cơ 4
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến đoạn thẳng nối $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $C$ đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên $ xx'$ Bài tập Sóng cơ 6
T Tìm khoảng cách để một điểm dao động với biên độ cực đại. Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất của điểm $M$... Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm khoảng cách ngắn nhất??? Bài tập Sóng cơ 1
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
T Gọi M là 1 vị trí trong khoảng BC có biên độ bằng 1/2 biên độ C. Tìm khoảng MB Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm số cực đại giao thoa trong khoảng $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top